Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії наук України

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії наук України – головний науково-дослідний центр правових досліджень. Утворено в 1969 р. на базі Сектора держави і права АН УРСР, заснованого в 1949 р. Першим директором Сектора, а згодом – І. був відомий український правознавець, академік В. М. Корецький. З 1974 p. І. очолював академік Б. М. Бабій, а з 1988 р. його директором є академік Ю. С. Шемшученко. У 1990 p. І. було присвоєно ім’я В. М. Корецького. В І. працює понад 80 наукових співробітників, у т. ч. один академік НАН України, три члени –

кореспонденти НАН України, чотири академіки, вісім членів – кореспондентів Академії правових наук України, понад 60 докторів і кандидатів юридичних наук. І. має 8 науково-дослідних відділів, лабораторію соціологічних державно-правових досліджень, бібліотеку. Працює Вчена рада і дві спеціалізовані ради із захисту дисертацій, при І. діють докторантура й аспірантура, а також Наукова рада з правової експертизи проектів нормативних актів. І. є також базовою науковою установою Ради з координації фундаментальних правових досліджень НАН України. Головні напрями наукових досліджень І.- теоретичні та прикладні проблеми
розбудови України як незалежної, демократичної і правової держави. Важливе місце посідають дослідження історії держави і права України, її сучасної правової системи, ролі закону і права в регулюванні суспільних відносин, ефективності реалізації чинного законодавства, державно-правового будівництва, прав і свобод людини і громадянина, організації державного управління, правових засад господарювання за умов переходу до ринку, актуальних питань цивільного, трудового, екологічного та аграрного права. Досліджуються також проблеми судової реформи в країні, боротьби з організованою злочинністю та іншими правопорушеннями, питання міжнародного права і зовнішньополітичної правосуб’єктності України як повноправного члена міжнародного співтовариства держав. Щороку за результатами наукових досліджень І. публікує чимало монографій, науково-популярних праць, коментарів чинного законодавства, видає щорічник “Правом держава” і є одним із співвидавців журналу “Право України”. За постановою Президії НАН Україні здійснює роботи з підготовки до видання багатотомної “Юридичної Енциклопедії”. І. підтримує зв’язки з Верховною Радою, Адміністрацією Президента і Уряду України, міністерствами і відомствами, правоохоронними органами. Його науковці беруть участь у підготов ці проектів законодавчих актів, здійснюють їх наукову експертизу, розробляють наукові концепції та альтернатам ні варіанти законопроектів, і. співпрацює із зарубіжними юридичними науковими центрами і навчальними закладами, систематично проводить національні та міжнародні наукові конференції. І. є самостійною юридичною особою. Діє на підставі статуту і входить до складу Відділення історії, філософії та права НАН України.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Металічний зв'язок приклади.
Ви зараз читаєте: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького Національної Академії наук України