ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯРОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ

§14. ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Опорні поняття: інструменти, пристосування, сані­тарно-гігієнічні вимоги і правила безпечної праці під час вишивання.

Перед тим, як оволодіти традиційними техніками ви­шивання, тобі необхідно підготувати відповідні інстру­менти і пристосування. Їх правильний добір зумовлює художній рівень вишивки й комфортність вишивання.

У 5 класі ти ознайомилася з інструментами і присто­суваннями для виготовлення виробів з аплікацією. Те­пер

ти ознайомишся з особливостями інструментів і пристосувань для вишивання. Заодно відновиш у пам’яті те, чого навчилася раніше. Адже мудрі говорять, що “Повторення – мати навчання”.

Сучасне виробництво пропонує вишивальникам ши­рокий асортимент інструментів і пристосувань, корис­них дрібничок, аксесуарів.

Основний інструмент для вишивання – голки доби­рають відповідно до:

– щільності тканини основи;

– товщини вишивальних ниток;

– техніки вишивання.

Вишивальники використовують голки різної довжи­ни й товщини, з більш гострими та більш тупими кінця­ми. Товщина вишивальної

нитки визначає розмір вушка голки, а ступінь щільності тканини визначає гостроту кінчика голки.

Голки з більш гострим кінцем і з невеликим кру­глим вушком використовують для вишивання на щіль­них тканинах (мал. 73). Голки з більш тупим кінцем й овальним вушком використовують для вишивання на розріджених тканинах, щоб не розчіплювати нею нитки тканини.

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 73. Загострена голка для щільної тканини

Під час вишивання на щільних тканинах (наприклад, гладдю) особливо важливою є гострота голки. Для її за­гострення використовують спеціальні подушечки з абра­зивним наповнювачем. За його допомогою рукодільниця зберігає голку завжди заточеною.

Зручними для роботи з голкою є магнітики для голки (мал. 74).

Магніти, які кріпляться на тканину або п’яльці-рами, да­ють змогу швидко відкласти ро­бочу голку без ризику загубити її. Виготовляють магніти різної форми і розмірів, прикраша­ючи їх різними естетичними мотивами. Магніти настільки сильні, що можуть утримати и маленькі ножиці.

Ножиці під час вишивання використовують із прями­ми й загнутими кінцями для розрізання й обрізання ни­ток, випорювання неправильно вишитих стібків. Вироб­ники пропонують витончені, фігурні, навіть з позолотою спеціальні ножиці для вишивання (мал. 75).

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 74. Магнітик для голки

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 75. Ножиці

Спеціальні пінцети під час вишивання використову­ють для витягування ниток, неправильно зроблених стіб­ків, видалення обрізаних для мережок ниток тканини (мал. 76).

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 76. Пінцети

Окрім уже відомих тобі п’ялець, різних за формою, розміром і матеріалом, для вишивання великих за роз­міром вишивок використовують настільні та підлогові п’яльці-рами (мал. 77, а, б). Раму встановлюють у ледь нахиленому положенні, щоб зручно було працювати обома руками з лицьового й виворітного боків вишивки. Умонтовані магніти на рамах легко утримують ножиці й голки. Зручними також є тримачі п’ялець (мал. 77, в).

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 77. П’яльці-рами: а – настільні; б – підлогові; в – тримач п’ялець

Для того щоб не напружувати зір, використовують лупи з різними видами кріплення (мал. 78): лупа, що кріпиться до п’ялець, лупа на підставці, лупа з підсві­чуванням.

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 78. Види лупи для вишивання: а – лупа, що кріпиться до п’ялець-рами; б – лупа на підставці; в – лупа з підсвічуванням

Пристосування для зберігання ниток використовують різні: спеціально обладнані скриньки, коробки, пласти­кові файли, сумки, органайзери тощо.

Органайзери для зберігання вишивальних ниток є різ­ні (мал. 79, б, в). Деякі з них містять планшети з магніт­ною стрічкою, на якій зручно зберігати заправлені ниткою голки. Муліне зберігають на шпулях (мал. 79, а), які роз­міщують у спеціальних коробках (мал. 79, б) або на кільцях-тримачах. Намотують на шпулю нитки вручну або спе­ціальним пристроєм для намотування муліне (мал, 79, г).

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 79. Пристосування для зберігання ниток: а – шпулі для ниток; б – органайзер для шпуль; в – органайзери для ниток; г – пристрій длянамотування ниток муліне на шпулі

Лампи, які використовують для додаткового освіт­лення окремих ділянок вишивки, кріпляться кліпсою до п’ялець (мал. 80, а). Гнучкі металічні тримачі схем мають дві кліпси з міцного пластику, які однією кліпсою легко кріпляться до столу, п’ялець або верстата для вишивання, а другою тримають схему (мал. 80, б). Вико­ристовують також лупу, лампу і тримач схеми вишивки в комплекті (мал. 80, в).

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 80. Пристрої для вишивання: а – лампа з кліпсою; б – тримач схеми вишивки; в – підлогова і настільна лампи, лупа, тримач у комплекті

Чи знаєш ти

Досвідчені рукодільниці полюбляють виши­вати двома руками. Для цього використову­ють двобічну голку. Вушко в такій голці розта­шоване в центрі голки. Вона довша за звичні.

Під час роботи одна рука знаходиться над вишивкою, закріпленою в настільній або під­логовій рамі, а інша – під нею. Однією рукою проколюють голку з лицьового боку, дру­гою – протягують і виколюють її з виворітно­го боку. Двобічну голку не треба переверта­ти, що значно прискорює роботу.

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Зручними, естетичними і приємними у використан­ні є різноманітні аксесуари: футляри для інструментів і пристосувань, футляри-підвіски для зберігання голок, футляри для зберігання ножиць, кулони-різаки для ниток, вишиті аксесуари для ножиць, вишиті гольники, корзини, коробки тощо (мал. 81).

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Мал. 81. Аксесуари для вишивання: а – гольник; б – аксесуари для ножиць; в – коробка для рукоділля

Товари для вишивання можна придбати в спеціаль­них магазинах, на виставках, через інтернет-магазини тощо. Уміле використання інструментів і пристосувань робить процес вишивання зручним та комфортним.

Чи знаєш ти

ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

Вишивальниця за п’яльцями. Малюнок з вази. Давня Греція. Близько 450 року до н. е.

Слово “п’яльці” походить від сло­ва “п’яло” – знаряддя для роз­тягування шкіри. У словнику Бо­риса Грінченка можна прочитати “З п’ялечок не вставає, голочок не випускає”. Наголошується на тому, що вишивання – довготривалий процес, під час якого треба пильно вдивлятися в роботу. Мабуть, звід­си виник вислів “п’ялити очі”.

У Давній Греції на рубежі VI-V сто­літь до н. е. користувалися трапе­цієподібними п’яльцями, під час роботи їх опирали до стегон. Цю інформацію ми отримуємо, вивча­ючи малюнок на вазі, виготовленій 450 року до н. е.

1. Що ти дізналася нового про інструменти і пристосуван­ня для вишивання?

2. Пригадай, для чого використовують наперсток. Яка по­слідовність заправляння тканини в п’яльці?

3. Назви основний інструмент для ручного вишивання: а) шпилька; б) голка; в) ножиці.

4. Які пристосування використовують для зберігання вишиваль­них ниток?

5. Назви види п’ялець для вишивання.

6. Які пристрої використовують для додаткового освітлення, збільшення дрібних деталей вишивки та для читання схем?

7. Досліди, у який спосіб можна відшліфувати голку. Поділися інформацією з однокласниками.

Санітарно-гігієнічні вимоги під час вишивання

– Перед початком роботи ретельно вимити руки.

– Розкласти інструменти, пристосування і матеріали на робочому місці у відповідному порядку.

– Світло має падати зліва або спереду.

– Сидіти на стільці зручно, ноги мають твердо стояти на підлозі або спеціальній підставці.

– Спину треба тримати переважно прямою або ледь нахиленою вперед.

– Голову потрібно ледь схиляти над роботою.

– Не треба спиратися корпусом тіла та ліктями на стіл.

– Роботу тримати перед собою на відстані ЗО-35 см.

– Періодично відпочивати, переводячи погляд на тло іншого зображення.

– Схеми для вишивання лічильними швами мають бути достатнього розміру, щоб не напружувати зір.

– Наприкінці роботи прибрати робоче місце, належ­но скласти інструменти, пристосування і матеріали, вишивку не залишати в пяльцях, її найкраще скласти й помістити в полотняний мішечок.

Правила безпечної праці під час вишивання

– Зберігати інструменти і пристосування лише у спе­ціально відведених місцях – гольниках, коробоч­ках, футлярах, органайзерах тощо.

– До початку і наприкінці роботи контролювати кіль­кість і якість голок.

– Пошкоджені голки й шпильки віддавати дорослим.

– Під час вишивання користуватися наперстком.

– Голки зберігати лише із заправленими в них нитками.

– Довжина робочої нитки має бути близько 50 см.

– Нитку розрізати і відрізати відповідними ножицями.

– Уколоті в деталі виробу шпильки спрямовувати вістрями в один бік.

– Відкладати ножиці із зімкненими лезами.

– Передавати ножиці зімкненими кільцями вперед.

Скарбничка мудрості

“Що в порядку лежить – саме в руки біжить”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Основні орфограми в коренях слів правила.
Ви зараз читаєте: ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ