Інтернет для навчання

Розділ 5 Комп’ютерні мережі

32. Інтернет для навчання

ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

Інтернет для навчання

Вивчаємо

Які матеріали з Інтернету можна використати для навчання?

Інтернет можна використовувати для навчання: здійснювати пошук навчальних матеріалів, зображень, фотографій, відео, навчальних програм тощо.

Крім того, в Інтернеті є безліч сайтів, які створено спеціально для навчання. Серед них – електронні словники, перекладачі, енциклопедії.

Перевірити правопис, знайти тлумачення або переклад слів можна за допомогою

електронних словників. Збірки електронних словників можна знайти на сайтах: Мова Інфо (www. mova. info), Словопедія (slovopedia. org. ua) (мал. 185) та інших.

Інтернет для навчання

Мал. 185

Ті, хто цікавиться українською мовою, можуть скористатись електронною версією словника Бориса Дмитровича Грінченка (http://wiki. kubg. edic. ua/ “Словарь_української_мови”) (мал. 186).

Інтернет для навчання

Мал. 186

Онлайн-перекладач – це програма для автоматичного перекладу тексту з однієї мови на іншу.

На відміну від словників, програми-перекладачі опрацьовують словосполучення, цілий текст, а не тільки окремі слова. Тому

ми отримуємо зв’язний текст іншою мовою, а не просто набір слів. Широкого розповсюдження набули такі онлайн-перекладачі:

– PROMT Translation (www. translate. ru),

– Пролинг ОФИС Online (www. prolingoffice. com/services/ translate),

– Pragma On-Line (www. translate. ua/uk/on-line),

– перeкладач Google (translate. google. сom. uа) (мал. 187) та ін.

Інтернет для навчання

Мал. 187

Які бувають інтернет-енциклопедії?

Інтернет-енциклoпeдії – це сайти, які містять довідкові відомості з різних галузей знань.

Енциклопедії бувають універсальними, вони охоплюють відомості різної тематики. Інші можуть містити дані з одного із напрямів знань (наприклад, комп’ютерні науки або математика).

Однією з найпопулярніших універсальних міжнародних онлайн-енциклопедій є Вікіпедія, відомості в якій подаються різними мовами світу. Українська Вікіпедія має таку адресу: uk. wikipedia. org (мал. 188).

Інтернет для навчання

Мал. 188

Статті у Вікіпедії класифікують за категоріями, а категорії об’єднують у розділи. Пошук потрібних даних можна проводити за категорією або швидким пошуком за ключовими словами.

Вікіпедія започаткована в січні 2001 року. Матеріали енциклопедії створюються й уточнюються зусиллями всіх бажаючих. При цьому організатори стежать, щоб у кожній статті подавалися правдиві дані, а точка зору дописувачів була нейтральною. Статті Вікіпедії можуть використовувати всі бажаючі.

Прикладом енциклопедії одного з напрямів знань э Всеукраїнська велика енциклопедія тварин (мал. 189). Її можна відкрити за адресою tvarunu. com. ua.

Інтернет для навчання

Мал. 189

Як зберегти матеріали, знайдені в Інтернеті?

Документи, знайдені в Інтернеті, можна зберігати на власному комп’ютері. Якщо пошук здійснювався для створення власного документа, наприклад презентації чи текстового документа, то зазвичай знайдені матеріали зберігають в окремій папці. У власному документі на останній сторінці чи слайді створюють список Використані джерела, де вказують назву сайта, з якого було збережено матеріал та його адресу.

Збереження веб-сторінки, відкритої у вікні браузера Google Chromes виконується за допомогою вказівки Налаштування/ Зберегти сторінку як(мал. 190).

Інтернет для навчання

Мал. 190

Частину тексту веб-сторінки зберігають за допомогою буфера обміну: необхідно виділити потрібну части ну тексту, скопіювати його до буфера, а потім вставити у відкритий документ так, як це виконується в середовищі текстового процесора чи редактора презентацій.

Окреме зображення зберігають, викликавши контекстне меню й обравши команду Зберегти зображення як… (мал. 191).

Інтернет для навчання

Maл. 191

Вправа 1. Збереження частини тексту веб-сторінки.

Завдання. Знайди в Інтернеті означення сервісу блогу збережи його та адресу веб-сторінки в текстовому файлі.

1. Завантаж браузер і в рядок адреси введи адресу пошукової системи www. google. com. ua.

2. У полe Пошук у веди кkючове слово блог та натисни кнопку Пошук.

3. Після відображення на екрані результатів пошуку обери посилання на вільну енциклопедію Вікіпедія. Відкрий цю сторінку в новому вікні, обравш и в контекстному меню відповідну вказівку.

4. Якщо відкрилась російська версія Вікіпедії, у розділі іншими мовами вибери українську мову. Ви дли потрібне означення й у контекстному меню до обраного текстового фрагмента скористайся вказівкою Копіювати для копіювання його до буфера обміну (мал. 192).

5. Відкрий текстовий процесор Microsoft Word.

6. Установи курсор в робочу область текстового процесора та вибери вказівку Вставити з контекстного меню.

7. Повернись до вікна сторінки Вікіпедії, установи курсор в рядок адреси та, коли адреса стане виділеною, скопіюй її до буфера обміну, вибравши в контекстному меню вказівку Копіювати.

8. Перейди до вікна Microsoft Word і встав із буфера обміну до тексту після раніше вставленого означення блогу адресу сторінки, з якої його скопійовано.

9. Збережи текстовий документ у своїй структурі папок із назвою Означення блогу.

Вправа 2. Словники в Інтернеті.

Завдання. Знайди в Інтернеті сайти, що містять електронні словники.

1. Уведи в рядок пошуку фразу Словники України onlіnе.

2. Визнач кількість результатів пошуку.

3. Переглянь за посиланнями деякі з результатів пошуку.

4. Знайди тлумачення блогу в різних тлумачних словниках.

5. Скопіюй ці тлумачення й адреси словників до файла Означення блогу. Збережи внесені зміни.

6. Додай закладки на ті словники, що найбільше тебе зацікавили.

? Вправа 3. Налаштування параметрів перекладу веб-сторінок у браузері.

Завдання. Налаштуй автоматичний переклад усіх веб-сторінок увімкненням панелі автоматичного перекладу в налаштуваннях браузера.

Інтернет для навчання

Maл. 192

1. Обери інструмент Налаштування та керування Google Chrome Інтернет для навчання у вікні браузера Google Chrome.

2. Виконай вказівку Налаштування.

3. Обери Показати розширені налаштування.

4. Увімкни режим Пропонувати перекладати сторінки, мова яких відмінна від тієї, якою я читаю в розділі Мови.

Вправа 4. Переклад веб-сторінки.

Завдання. Переклади веб-сторінку на іншу мову. Налаштуй мовну пару для перекладу сторінок рідною мовою.

1. Уведи в адресний рядок адресу навчального сайта Glogsler – edu. glogster. com.

2. У повідомленні під адресним рядком переконайся, що сторінку перекладено на твою рідну мову (мал. 193).

Інтернет для навчання

Мал. 193

Натисни кнопку Параметри та обери вказівку Завжди перекладати цю мовну пару: англійська – (твоя рідна мова) (мал. 194).

Інтернет для навчання

Мал. 194

Досліджуємо

Вправа 5. Перекладач Google.

Завдання. Відкрий у вікні браузера онлайн-перекладач Google за адресою translate. google. com. ua. Досліди, як можна знайти переклад слова, прослухати його вимову.

Вправа 6. Сайти для навчання.

Завдання. Користуючись запропонованим переліком сайтів, з’ясуй, які з них можуть бути використані тобою для навчання.

Визнач, що із переліченого можна застосувати тільки для окремого предмета, а що – для різних предметів чи загального розвитку:

Http: // translate. google. соm. uа

Http: //uk. wikipedia. org

Http: // slovopedia. org. ua

Http://ua. onlinemschool. сom.

Http://corp. ulif. org. ua

Http:// tvarunu. com. ua

Www. prolingoffice. com/services/ translate

Обговорюємо

1. Як можна використовувати Інтернету навчанні?

2. Чим електронні словники відрізняються від онлайн-перекладачів? Наведи приклади.

3. Для чого призначені інтернет-енциклопедії?

4. Як зберегти на власному комп’ютері веб-сторінку, що містить не обхідні відомості?

5. Які дії не обхідно виконати, щоб зберегти частину тексту з веб-сторінки в текстовому документі?

6. Чому при використанні матеріалів, збережених з Інтернету, слід вказувати адреси веб-сторінок у списку Використані джерела?

Працюємо в парах

1. Обговоріть, який спосіб онлайн-перекладу варто застосувати у кожному випадку:

♦ у буфері обміну міститься фрагмент веб-сторінки іноземною мовою;

♦ за введеною в рядку адреси браузера адресою веб-сторінки завантажено головну сторінку веб-сайта, відомості на якій подано іноземною мовою;

♦ при прослуховуванні звукозапису для підготовки до уроку англійської мови тобою було почуто незнайоме слово.

2. Обговоріть пропозиції, як діяти, щоб при копіюванні тексту, зображень, відео з Інтернету для створення власних файлів дотримуватись Закону про авторське право.

3. Запропонуйте власну ідею інтернет-енциклопедії для підтримки навчання одного з предметів шостого класу. Передбачте, які будуть розділи (веб-сторінки), як буде здійснюватись навігація між ними, хто наповнюватиме енциклопедію матеріалами та якими. Обговоріть свою ідею з іншою парою учнів.

Повторюємо

Розглянь схему та склади розповідь про те, як пов’язані її складові.

Інтернет для навчання

Оціни свої знання та вміння

– Я можу пояснити, для чого призначені інтерн-енциклопедії, словники, онлайн-перекладачі.

– Я можу навести приклади інтернет-енциклопедій, словників, онлайн-перекладачів.

– Я вмію використовувати інтернет-енциклопедії, словники, онлайн-перекладачі у своїй навчальній діяльності.

– Я вмію зберігати зображення, веб-сторінку та частину тексту з веб-сторінки.

Словничок

Інтернет-енциклопедія, словник, онлайн-перекладач.

Працюємо в проекті

Якщо, готуючись до літніх канікул, ти хочеш створити на власному комп’ютері онлайн-бібліотеку сайтів, адреси яких траплялися на сторінках підручника з інформатики, тебе зацікавить участь у проекті “Моя онлайн-бібліотека”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Що таке вираз в математиці.
Ви зараз читаєте: Інтернет для навчання