Інвестиції іноземніІнвестиції іноземні – інвестиції різних зарубіжних інвесторів в економічну систему країни з метою привласнення більших прибутків, встановлення контролю над економікою загалом або окремими галузями, підприємствами. Розрізняють прямі та портфельні І. і. (див. Інвестиції портфельні; Інвестиції прямі). Розрізняють недержавні (приватні і колективні) й державні І. і. Більша частина І. і. припадає на приватну та колективну власність. І. і. поділяють на три групи: 1) власне ввезення капіталу; 2) власні внутрішні джерела компаній і підприємств, контрольованих

іноземними інвесторами (реінвестиції прибутку філіалів і дочірніх фірм, амортизаційні фонди); 3) зовнішні джерела (позички, кредити, нова емісія акцій, облігацій тощо). На основі І. і. в країні, до якої вивозяться такі інвестиції, формується значний іноземний сектор. Так, у США його частка на початку XXI ст. становила понад 20% ВВП. Згідно із Законом України “Про іноземні інвестиції”, іноземні інвестори можуть здійснювати інвестиції на території України у вигляді: а) іноземної валюти, інших валютних цінностей, національної валюти; б) будь-якого рухомого і нерухомого майна і будь-яких пов’язаних з цим майнових
прав; в) цінних паперів або будь-яких інших форм участі в підприємстві; г) грошових вимог та права вимоги про виконання договірних зобов’язань, що мають вартість; д) будь – яких прав інтелектуальної власності, які мають вартість; е) права на здійснення господарської діяльності, у т. ч. права на розвідування, розробку, видобування або експлуатацію природних ресурсів, надані за законодавством або за договором; є) платних послуг; ж) інших видів інвестицій, не заборонених законами України. І. і. можна розглядати як конкретні форми вивезення капіталу, тому вони мають аналогічні позитивні і негативні сторони. І. і. в економіці України з часу проголошення незалежності становили лише близько 8 млрд. дол. Критичною межею І. і. в економіку іншої країни є їх частка, що перевищує 30%, оскільки вона забезпечує контроль над нею.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Офіційно ділова лексика приклади.
Ви зараз читаєте: Інвестиції іноземні