Іонний добуток води – Протолітична рівновага


КИСЛОТИ Й ОСНОВИ

2. Протолітична рівновага

Рівновага, яка виникає в процесі протолізу, залежить від температури, хімічної природи реагентів і зміщується в бік утворення стійкіших сполук.

2.1. Іонний добуток води

Молекула води, згідно теорії Бренстеда, може виступати як кислота або як основа. І навіть у чистій воді відбувається так званий автопротоліз (грец. autos – сам):

Іонний добуток води   Протолітична рівновага

Проте рівновага майже повністю зміщена в бік початкової речовини:

Іонний добуток води   Протолітична рівновага

Концентрація с(Н2О) недисоційованих молекул води порівняно з концентраціями с(Н3О+) і с(ОН-) настільки велика, що її можна об’єднати з константою рівноваги К і отримати нову константу КW.

Іонний добуток води   Протолітична рівновага

Константу KW називають іонним добутком води.

У чистій воді присутня рівна кількість іонів гідроксонію і гідроксид-іонів: с(Н3О+) = с(ОН-).

Звідси при 25 °С:

Іонний добуток води   Протолітична рівновага

Хронологічні межі середньовіччя як історичного періоду.
Ви зараз читаєте: Іонний добуток води – Протолітична рівновага