Історія

Основні тенденції розвитку науки

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 32. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 3. Основні тенденції розвитку науки. Українська наука – потужний комплекс науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, архівів, музеїв, бібліотек, усього понад 1300

Європейська культура на світанку середньовіччя

РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ § 9. Середньовічна культура Західної Європи 1. Європейська культура на світанку середньовіччя В основі середньовічної культури – поєднання античної спадщини й традицій варварських народів. Християнство стало тією силою,

Соціально-демографічна ситуація

Тема 4. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (середина 1960-х – початок 1980-х років) § 19. ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 1. Соціально-демографічна ситуація. На початку 1960-х років Україні вдалося подолати жахливі

Зовнішня політика Росії

ТЕМА 4. СРСР. НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ ДЕРЖАВИ § 17. Росія та нові незалежні держави наприкінці XX – на початку XXI ст. 2. Зовнішня політика Росії. 31 грудня 1999 р. Б. Єльцин зробив безпрецедентний в російській

Становлення П’ятої республіки. Шарль де Голль

ТЕМА 3. КРАЇНИ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ § 12. Франція 2. Становлення П’ятої республіки. Шарль де Голль. Нова конституція Франції (конституція П’ятої республіки), прийнята 28 вересня 1958 p., значно звузила повноваження парламенту та розширила права президента.

Відносини державної влади та релігійних конфесій

Тема 6. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ § 34. РЕЛІГІЙНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 4. Відносини державної влади та релігійних конфесій. На початку XXI ст. українська держава продовжила вирішення тих релігійних і церковних

Посилення внутрішньополітичної реакції

Тема 2. США ТА КАНАДА У 1945 Р. – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. § 6 . США в 40-60-х роках XX ст. 3. Посилення внутрішньополітичної реакції. На початку 1950-х років США охопив рух маккартизму

Феодалізм

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ § 3. Середньовічне європейське суспільство 1. Феодалізм Феодальний лад сформувався на теренах Європи в результаті взаємодії пізньо – римських світоглядних засад із суспільними відносинами, що утверджувалися в середовищі

СУСПІЛЬНЕ, РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Розділ 2 ЦИВІЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОГО СХОДУ ДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ § 20. СУСПІЛЬНЕ, РЕЛІГІЙНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ – Роздивіться ілюстрацію. Що за формою нагадує будційський храм? – Порівняйте зовнішній вигляд індійських та єгипетських

Римський i варварський світи в середині I тисячоліття

НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ § 1. Народження середньовічної Європи 1 . Римський i варварський світи в середині I тисячоліття Крах Римської імперії, на руїнах якої зародилася середньовічна Європа, став наслідком тривалого занепаду