Капітал монополістичний

Капітал монополістичний – сукупність відносин економічної власності між монополістичною буржуазією і найманими працівниками, з одного боку, та власниками монополізованих і немонополізованих підприємств (які прямо або опосередковано підпорядковані монополіям) – з іншого, в усіх сферах суспільного відтворення, спрямованих на привласнення монопольно високих прибутків. Найважливіша підсистема відносин К. м. – відносини економічної власності між монополістичною буржуазією та найманими працівниками у сфері безпосереднього виробництва.

Матеріально-речовим змістом К. м. є активи різних видів монополістичних підприємств (промислових, транспортних, торговельних компаній та ін.). Залежно від цього формується неоднаковий матеріально-речовий зміст різних елементів К. м. Найважливіший елемент К. м. в сучасних умовах – цінні папери, а форма економічної реалізації – привласнення монопольно високих прибутків. Основним джерелом таких прибутків є монополізація особистісного фактора капіталістичного виробництва найвищої якості. Ще одне джерело монопольно високих прибутків – найбільший синергічний ефект, що виникає у процесі техніко –
економічного поєднання особистісних і речових факторів виробництва, оскільки речові фактори, в т. ч. найпрогресивніші наукомісткі технології, за найвищими техніко-економічними характеристиками також монополізуються великими компаніями, а їх поєднання з особистісними факторами здійснюється за допомогою передових форм і методів організації виробництва, використання форм і систем заробітної плати, найдосконаліших форм менеджменту тощо. Загалом у сфері безпосереднього виробництва джерелом монопольно високих прибутків є передусім монополізація найдосконаліших продуктивних сил. Привласненню таких прибутків сприяють вигідні для великих компаній техніко – економічні відносини з дрібними та середніми компаніями, досконаліші маркетингові дослідження, планомірність та організованість у межах монополізованого сектора та інші чинники. Традиційні категорії (постійний та змінний капітал, зростання вартості, товар, вартість та ін.) поповнюються елементами монополістичного капіталу; принципово нові категорії – монополізація виробництва, науки, технологій, а загалом – монополізація продуктивних сил, монопольна додаткова вартість, фінансовий капітал та ін. Діють також нові економічні закони: закон породження монополії концентрацією виробництва, закон монополізації виробництва та ін. Теоретичним вираженням цих процесів в інших сферах суспільного відтворення є, з одного боку, наповнення низки традиційних категорій монополістичним змістом, а з іншого – збагачення категоріального апарату. Так, новими економічними категоріями, які теоретично відображають К. м. у сфері споживання, є їх джентрифікація (переїзд вищої буржуазії в приміські зони та спорудження там дорогих будинків високої якості), інформативна реклама (вплив реклами на свідомість споживачів у необхідному для реалізації товарів і послуг руслі).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Звуковий запис слова крильцях.
Ви зараз читаєте: Капітал монополістичний