Капітал оборотний

Капітал оборотний – частина продуктивного капіталу, вартість якого повністю переноситься на новостворений продукт (зараховується до витрат виробництва) і повертається підприємцю у грошовій формі після реалізації товару. Щодо матеріально-речового змісту К. о. складається з витрат на робочу силу (суспільною формою яких є змінний капітал), що спричиняє синергічний ефект, й на сировину, матеріали, паливо, незавершене будівництво, куплені напівфабрикати тощо (суспільною формою яких є частина постійного капіталу). Щодо матеріально-речового

змісту в межах постійного капіталу розрізняють частину К. о., яка формує матеріальну субстанцію нових форм капіталу (сировина, матеріали тощо), й ту, що не формує такої субстанції (паливо, електроенергія). У західній економічній літературі не існує поділу капіталу за критерієм його повного або часткового перенесення на новостворений продукт. Водночас до постійних витрат зараховують витрати на заробітну плату, освітлення, опалення, на оплату оренди основних фондів тощо, а до змінних – витрати на сировину, матеріали, паливо, електроенергію. Поняття “К. о.” також позначає фонди підприємств, які можна швидко перетворити
на готівку, й перевищення поточних активів (дебіторської заборгованості, цінних паперів, готівки та ін.) над короткотерміновими зобов’язаннями. Загалом К. о. оцінюється згідно з критерієм ліквідності, тобто спроможності підприємства перетворити свої засоби на готівку.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Вегетативні органи у плауна.
Ви зараз читаєте: Капітал оборотний