Категорія аспектуальності – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

ДІЄСЛОВО

6. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА

Категорія аспектуальності

Категорія аспектуальності – загально-дієслівна категорія, яка охоплює всі без винятку дієслівні утворення: особові дієслова, дієприкметник, дієприслівник, інфінітив і предикативні форми на но-, – то. Ця категорія базується на семантико – словотвірній ознаці – протиставленні дієслівних форм за значенням необмеженості й обмеженості передаваної ними дії або стану. В основі категорії аспектуальності лежить дієслівна пара, в якій одна форма володіє ознакою

необмеженості дії, а друга – обмеженості. При цьому лексична семантика обох форм може бути тотожна (переписувати – переписати) або ж у похідній формі модифікована (носити – попоносити). У першому випадку йдеться про форми – недоконану й доконану – категорії виду, у другому – про вихідну й похідну форми категорії родів дії. І категорія родів дії, і категорія виду підпорядковані загально-дієслівній категорії аспектуальності. Хоч видова пара визначає суть категорії аспектуальності, все ж значна частина дієслівних лексем має тільки одне видове значення.

У кожній з пар маркованим є значення обмеженості;

воно виражає дію, що має внутрішню межу свого вияву: нерозчленована нетривала (одинична) дія (стукнути, ступнути, закричати), нерозчленована дія з невизначеною тривалістю (написати, відпрацювати), розчленована дія з невизначеною тривалістю (повибігати, повиходити), розчленована тривала дія (попоходити, попоносити). Всі дієслова зі значенням внутрішньої обмеженості дії належать до виду доконаного. Більшість дієслів доконаного виду протиставляється за лексико – семантичною або за лексико – семантичною і граматичною ознаками дієсловам недоконаного виду, що виражають дії, необмежені в своєму вияві: одиничним протиставлені повторювані (стукати, ступати, кричати), розчленованим тривалим – нерозчленовані з невираженою тривалістю (ходити, носити), розчленованим з невираженою тривалістю – нерозчленовані з невираженою тривалістю (вибігати, виходити); нерозчленовані з невираженою тривалістю позначають цю ж ознаку і в недоконаному виді (написати – писати, відпрацювати – відпрацьовувати).

Якщо в перших трьох типах протиставлені за видовою ознакою дієслова мають відмінності в лексичній семантиці, то в останньому вона тотожна в обох членах видової пари. Отже, як про це вже йшлося раніше, саме цей тип протиставлення – суто граматичний – і є власне – видовим. Три перших типи репрезентують лексико-граматичну категорію родів дії.

Протиставлення дієслівних форм за тією чи іншою семантичною ознакою аспектуальності може виявлятися і в межах доконаного чи недоконаного видів. Наприклад, дієслова доконаного виду протиставляються за ознакою одиничності/не одиничності (війнути – повіяти, сяйнути – засяяти), дієслова недоконаного виду – за ознакою розчленованості/не розчленованості (стукати-постукувати, курити – покурювати).

Категорія аспектуальності тісно, пов’язана з другою загально-дієслівною категорією – перехідності/неперехідності, а через неї – з синтаксичним рівнем граматики. Цей зв’язок виявляється в зміні валентних можливостей дієслова як результат зміни видового значення. Так, перехідні дієслова мають можливість ставати неперехідними (писати що – відписатися, гукати кого — перегукуватися) і навпаки (ходити – виходити що, літати – налітати що); можливості прийменникового керування дієслів у зв’язку зі зміною їх видового значення то розширюються, то звужуються {бігти від чого до чого – відбігти від чого, валити що в що – відвалити що від чого, бити кого (що) чим – перебити кому що чим і т. ін.).

Категорія аспектуальності пов’язана також з третьою загально-дієслівною категорією персональності/ імперсональності, зокрема з підпорядкованою їй категорією часу, оскільки значення теперішнього виражається тільки дієсловами недоконаного виду, а значення майбутнього обмежено – тільки дієсловами доконаного виду. Цей взаємозв’язок аспектуальних і видових форм чітко реалізується в категорії виду, підпорядкованій категорії аспектуальності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Складний план до тексту дівчина в степу.
Ви зараз читаєте: Категорія аспектуальності – ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДІЄСЛОВА