КІЛЬКІСТЬ, ГУСТОТА, ПРИРОДНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ РУХИ НАСЕЛЕННЯ

РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

УРОК 5. КІЛЬКІСТЬ, ГУСТОТА, ПРИРОДНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ РУХИ НАСЕЛЕННЯ

Очікувані результати: учень називає кількість населення в Україні; визначає суттєві ознаки понять “природний рух населення”, “механічний рух населення”, “природний приріст”, “еміграція”, “імміграція”; пояснює причини нерівномірного розміщення населення; будує та аналізує графіки зміни кількості населення.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, атлас, зошит для практичних робіт, карта

“Населення”, статистичні дані про кількість, густоту, природний та механічний рухи населення.

Опорні поняття: густота населення, природний рух, природний приріст, народжуваність, смертність, міграція, еміграція, імміграція, сальдо міграції.

Географічна номенклатура: Греція, Італія, Португалія, Іспанія, Німеччина, Велика Британія, Чехія, Польща, Росія, Ізраїль, США, Канада, Австралія.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності

Населення… За цим простим, маловиразним словом приховуються долі багатьох тисяч людей, які жили сотні, тисячі років тому, живуть сьогодні й житимуть у майбутньому.

Знання про кількість населення, його склад, природний рух, міграції, розміщення необхідні будь-якій державі. Ці відомості описують процеси, що відбуваються в країні, дозволяють прогнозувати кількість трудових ресурсів й аналізувати зміни в складі та структурі населення.

II. Актуалізація опорних знань

– Скільки у вас рідних братів і сестер?

– Скільки рідних братів і сестер у ваших батьків?

– Яким був склад родини вашої бабусі; дідуся?

– Які можна зробити висновки про зміну кількості родин?

– Як це відбивається на кількості населення країни?

III. Перевірка домашнього завдання

Бліцопитування

Назви яких двох областей не збігаються з назвами їхніх адміністративних центрів?

Яка область має вихід до Чорного й Азовського морів?

Яка область межує з чотирма країнами?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Кількість населення України, її зміни в часі

На початку XV ст. на території сучасної України проживало 3,7 млн. чол., на початку XVI ст. – 4,4 млн., на початку XVII ст. – 5,2 млн., у XVIII ст. населення зросло майже до 9 млн., на початку ХХ ст. склало 35,2 млн. чол.

Максимальну кількість жителів було зафіксовано в 1993 р. – 52,2 млн. чол. У 2008 р. уже налічувалося 46,4 млн. чол.

– Чим можна пояснити низькі темпи зростання кількості населення України в XV-XVII століттях? Які події в історії країни у ХХ столітті вплинули на кількість її населення?

2. Густота населення – це ступінь населеності території. Середня густота населення України – 77 чол./км2.

Аналіз карти “Густота населення України”.

3. Поняття про природний і механічний рухи населення

Природний рух населення включає процеси народжуваності, смертності та природного приросту.

Механічним рухом (міграцією) населення називають просторове переміщення населення в межах однієї держави (внутрішня міграція) і з однієї держави до іншої (зовнішня міграція).

– Знайдіть у підручнику поняття “природний рух населення”, “природний приріст”, “народжуваність”, “смертність”, “міграція”. Поясніть зв’язок цих процесів з кількістю населення України.

4. Особливості міграції населення України

У перші роки незалежності виїзд з країни зменшився, а імміграція зросла. З 1994 р. сальдо міграції від’ємне, а з 2005 р. воно додатне.

V. Закріплення матеріалу

– Поясніть значні відмінності в густоті населення на території України.

– Наведіть приклади міграцій у межах вашої області. Чому мільйони українців змушені вирушати на заробітки до інших країн? З якими труднощами вони зіштовхуються в країнах Європи?

Практична робота 3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період.

VI. Домашнє завдання

Для записів:


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Савани і рідколісся євразії.
Ви зараз читаєте: КІЛЬКІСТЬ, ГУСТОТА, ПРИРОДНИЙ ТА МЕХАНІЧНИЙ РУХИ НАСЕЛЕННЯ