КИСЛОТИ І ОСНОВИ – ЕЛЕКТРОЛІТИХімія – універсальний довідник

ЕЛЕКТРОЛІТИ

КИСЛОТИ І ОСНОВИ

Загальним для всіх кислот при їх взаємодії з водою є утворення іона оксонію Н3O+ (саме цей іон, зокрема, викликає зміну забарвлення індикаторів), тому більш точне визначення класу речовин-кислот порівняно з тим, яке було подано раніше, таке:

Кислотою називається речовина, яка при взаємодії з водою (при розчиненні у воді) утворює іони оксонію Н3O+ (або, опускаючи молекулу води-розчинника, іони Гідрогену Н+).

Реакція речовини з водою може відбуватися й інакше. Вода може

не тільки приєднувати протон, утворюючи іон оксонію Н3O+, але й віддавати його, утворюючи гідроксид-іон ОН (див. рівняння реакції води з аміаком).

Цей же іон з’являється у розчині гідроксидів металів, тобто основ. Процес, що відбувається при їх розчиненні у воді, записується так:

КИСЛОТИ І ОСНОВИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

Загальним для всіх основ є наявність у їх водних розчинах гідроксид-іону ОН – (саме він змінює колір індикаторів). Звідси випливає визначення класу речовин-основ:

Основою називається речовина, яка при взаємодії з водою (при розчиненні у воді) утворює гідроксид-іони ОН-.

Таким чином, при взаємодії

з одними речовинами вода приєднує їх протон, а з іншими – може віддавати його.

І в чистій воді відбувається реакція

КИСЛОТИ І ОСНОВИ   ЕЛЕКТРОЛІТИ

В якій одночасно утворюються і іон Н3O+, що визначає належність речовини до класу кислот, і іон ОН-, який утворюють основи. Подібні речовини називаються амфолітами.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Контрольна робота з фізики світлові явища.
Ви зараз читаєте: КИСЛОТИ І ОСНОВИ – ЕЛЕКТРОЛІТИ