Класифікація доходів і прибутків комерційних банків

Класифікація доходів і прибутків комерційних банків – розташування основних видів доходів, в т. ч. прибутків, отриманих внаслідок банківської діяльності у формі зростання активів або зменшення зобов’язань. За якістю доходи поділяють на постійні (від основних видів діяльності), випадкові (наприклад, повернення втраченого кредиту, спекулятивні доходи від короткотермінових операцій з цінними паперами, отримані суми штрафів і пені, реалізації частини майна та ін.), спекулятивні (отримані при порушенні умов договору та ін.). Своєю чергою,

постійні доходи бувають відсотковими (за кредити, надані у гривнях, валюті, за лізинг тощо) і не відсотковими (дивіденди від володіння часткою цінних паперів, доходи від спільної діяльності, а також комісійні доходи – за відкриття та ведення рахунків тощо), кредитні, торговельні, комісійно-посередницькі та ін. За джерелами отримання виокремлюють доходи від суб’єктів підприємницької діяльності, від населення і бірж; залежно від гарантії отримання – готівка, цінні папери, матеріальні об’єкти та ін.; за частотою отримання – стандартні і невизначені. Значною мірою синонімічною в якісному контексті є класифікація
прибутків комерційних банків. Водночас при цьому використовуються дещо інші критерії такої класифікації. Зокрема, з точки зору складових прибутку до його оподаткування, по-перше, виокремлюють чистий відсотковий прибуток (різниця між відсотковими прибутками і відсотковими витратами комерційного банку); по-друге, чистий комісійний прибуток (різниця між комісійними прибутками і комісійними витратами); по-третє, дивідендний прибуток (отриманий від продажу цінних паперів та інвестиційних паперів); по-четверте, прибуток від довготермінових інвестицій в асоційовані компанії та дочірні установи; по-п’яте, прибуток від операцій (різниця між операційним прибутком і загальною сумою адміністративних витрат на персонал); по-шосте, прибуток до оподаткування (різниця між прибутком від операцій та витратами на борги – безнадійні і сумнівні). Прибуток після оподаткування є різницею між прибутком до оподаткування та сумою виплачених податків на прибуток, який включає прибуток після оподаткування і окремі непередбачені доходи. Доходи комерційних банків 1994 становили 1,8 млрд грн, чистий прибуток – 632 млн; 2000 – відповідно 7,5 млрд грн і 30 млн грн збитків; 2003 – 13,6 і 827 млн грн.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як скласти складний план.
Ви зараз читаєте: Класифікація доходів і прибутків комерційних банків