Класифікація органічних сполук – ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 15. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

§ 15.6. Класифікація органічних сполук

Усі органічні сполуки залежно від природи вуглецевого скелета можна розділити на ациклічні та циклічні.

Ациклічні (нециклічні, ланцюгові) сполуки називають також жирними, або аліфатичними. Ці назви пов’язані з тим, що одними з перших добре вивчених сполук такого типу були природні жири. Серед ациклічних сполук розрізняють насичені, наприклад:

src="/images/image332_0.jpg" class=""/>

Серед циклічних сполук звичайно виділяють карбоциклічні, молекули яких містять кільця з атомів карбону, і гетероциклічні, кільця яких містять крім карбону атоми інших елементів (оксигену, сульфуру, нітрогену та ін.).

Карбоциклічні сполуки поділяються на аліциклічні (насичені і ненасичені), подібні за властивостями до аліфатичних, і ароматичні, які містять бензольні кільця.

Класифікація органічних сполук   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Розглянуту класифікацію органічних сполук можна представити у вигляді короткої схеми:

Класифікація органічних сполук   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

До складу багатьох органічних сполук крім вуглецю та водню входять

і інші елементи, причому у вигляді функціональних груп – груп атомів, які визначають хімічні властивості даного класу сполук. Наявність цих груп дає змогу поділити зазначені вище типи органічних сполук на класи і полегшити їх вивчення. Деякі найбільш характерні функціональні групи і відповідні їм класи сполук наведено у табл. 15.1.

Таблиця 15.1 Класи орган ічних сполук

Класифікація органічних сполук   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

До складу молекул органічних сполук можуть входити дві чи більше однакових або різних функціональних груп, наприклад:

Класифікація органічних сполук   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Клімат північної америки.
Ви зараз читаєте: Класифікація органічних сполук – ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ