КЛІМАТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙСоціологія короткий енциклопедичний словник

КЛІМАТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ – домінуючий емоційний стан міжособистісних стосунків у малій групі. На рівні особистості виявляється у почутті комфортності перебування серед інших членів групи й виникає як результат емоційного переживання задоволення її головних потреб – у спілкуванні, захисті, можливості самореалізації тощо. Проблема К. с.-п. особливо актуальна для формальних груп, позаяк він істотно впливає на ефективність сумісної діяльності при досягненні цілей організації. З

цієї т. з. клімат може бути сприятливим і несприятливим. Сприятливий К. с.-п. виникає за умов: позитивних міжособистісних стосунків; особистісного прийняття членами групи цілей і цінностей організації; позитивної групової оцінки методів керівництва й стилю управління. Зміна будь-якого із зазначених чинників у бік погіршення призводить до виникнення несприятливого клімату. К. с.-п. не підлягає безпосередній регуляції, але шляхом цілеспрямованих управлінських дій можна змінювати кожен з трьох чинників. У соціальній психології розроблено шерег систем діагностики клімату та засобів ефективного впливу на нього (соціально-психол.
тренінги; ділові, орг.. діяльнісні та навч. ігри; управлінські семінари тощо). У більш складних об’єднаннях людей, де малі групи становлять тільки частину заг. структури (підприємство, організація та ін.), виникають системно-функціональні ефекти, що впливають на К. с.-п. і породжують феномен клімату на рівні всієї спільноти. У соціології та соціальній психології він дістав назву організаційного клімату.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Видимі зоряні величини.
Ви зараз читаєте: КЛІМАТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ