Кліматичні пояси та типи клімату

РОЗДІЛ IV МАТЕРИКИ ПІВНІЧНОЇ ПІВКУЛІ

ТЕМА 2. Євразія

& 45. Кліматичні пояси та типи клімату

Пригадайте:

1. Розгляньте карту кліматичних поясів і назвіть усі кліматичні пояси, що проходять на території Євразії.

2. У яких кліматичних поясах дмуть пасати?

Кліматичні пояси. Велику різноманітність кліматичних умов материка можна спостерігати за картою кліматичних поясів (мал. 117, с. 170). У межах кліматичних поясів виокремлюються такі типи клімату: морський клімат західного узбережжя, континентальний, морський клімат східного

узбережжя (мусонний), середземноморський. Такими типами клімату вирізняються помірний і субтропічний пояси, які займають найширшу частину материка.

У арктичному кліматичному поясі знаходиться майже все північне узбережжя материка й деякі розташовані на півночі острови Північного Льодовитого океану. Тут протягом усього року панують холодні сухі арктичні повітряні маси, які потрапляють з області високого тиску над Арктикою. Узимку, під час полярної ночі, температура знижується до -40 °С. Улітку, з настанням полярного дня, температура підвищується до -20-10 °С, а на узбережжі – до 0 °С й вище. Опадів випадає

мало – приблизно 100 мм. На заході арктичного поясу, куди проникає тепла Північноатлантична течія, зима не дуже холодна.

Кліматичні пояси та типи клімату

Мал. 117. Кліматичні пояси й області Євразії

Субарктичний кліматичний пояс простягнувся вузькою смугою через увесь материк, охопивши на заході острів Ісландію. На сході Євразії в цьому поясі клімат різкоконтинентальний із суворою зимою (середня температура в січні нижча за -30 °С), досить теплим, але коротким літом і малою кількістю опадів.

На заході Євразії в цьому поясі розташовані південне узбережжя Баренцового моря й північ Скандинавського півострова. Для них характерні вітряна, волога й не дуже холодна зима та прохолодне й вологе літо.

– Поясніть, чому.

Помірний кліматичний пояс займає широку смугу, витягнуту із заходу на схід у середній частині Євразії. Упродовж року тут переважають повітряні маси помірних широт. Однак із півночі часто потрапляє холодне арктичне повітря, а з півдня влітку сюди проникає тепле тропічне повітря. У помірному поясі можна виокремити чотири кліматичні області, які змінюються із заходу на схід.

На крайньому заході Євразії (у Європі) уздовж берегів Атлантичного океану з півночі на південь простягається область морського клімату, де дмуть західні вітри. Для неї характерні дуже м’яка зима, помірне тепле літо й рівномірне випадання значної кількості опадів упродовж року. Річна амплітуда невелика (10-15 °С).

На сході розташована область помірного континентального клімату, яка подекуди досягає Уралу. Зима досить холодна, але сильні морози бувають рідко. Літо тепле. Опади бувають переважно влітку, причому їх кількість скорочується в напрямку на південний схід.

Усю середню частину помірного поясу (в Азії) займає область континентального клімату з дуже холодною зимою й теплим, а на півдні спекотним літом і з невеликою кількістю опадів, яка з поширенням на південь різко зменшується.

На крайньому сході Євразії знаходиться область тихоокеанських мусонів (мусонний клімат). Літній мусон приносить сюди вологе повітря з Тихого океану. Тому літо тут дощове й досить тепле. Зимовий мусон приносить холодне континентальне повітря з внутрішньої охолодженої частини материка, де взимку утворюється область дуже високого тиску повітря. Тому зима тут холодна й майже скрізь малосніжна.

Субтропічний кліматичний пояс простягається від Піренейського півострова на заході до південних Японських островів на сході.

На південному заході Євразії навколо Середземного моря розташована область субтропічного середземноморського клімату. У зимовий період року в цій області дмуть вітри, які приносять сюди з Атлантичного океану вологе повітря помірних широт. Тому зима тут вітряна, дощова й досить тепла, з температурами в середньому в січні +4-12 °С, за винятком гір. У літній період Середземномор’я перебуває під упливом поясу високого тиску, що насувається з півдня, низхідних потоків повітря та пасатних вітрів. Установлюється панування сухого тропічного повітря. Тому, на відміну від вологої зими, літо тут спекотне й сухе. Літня сухість – характерна ознака середземноморського клімату, який поширений під тими самими широтами в Північній і Південній півкулях на західних узбережжях усіх інших материків. На сході Середземномор’я характерний континентальний клімат.

На сході Євразії біля берегів Тихого океану знаходиться область субтропічного мусонного клімату з дуже теплим і вологим літом і досить сухою зимою, з температурою приблизно 0 °С. Ніде в Північній півкулі (за винятком гір) сніг не випадає так далеко на півдні, як у цій області.

У Євразії тропічний кліматичний пояс не утворює суцільної смуги, а займає тільки Аравійський півострів, Аравію, південь Іранського нагір’я та частину низовини поблизу річки Інд. Упродовж року тут переважає гаряче й сухе тропічне (пасатне) континентальне повітря. Це зумовлює формування пустельного клімату. Улітку тут спостерігається суха й дуже спекотна погода, а взимку суха та тепла. На півдні Аравійського півострова середньорічні температури найвищі в Європі (+30 °С), а в липні середньодобові температури повсюди вищі за +30 °С.

У Південній Євразії субекваторіальний кліматичний пояс під упливом мусонів Індійського океану простягається далеко на північ. Він займає півострів Індостан із прилеглою територією аж до Гімалаїв, майже весь півострів Індокитай, південну частину Китаю та Філіппінські острови.

На формування клімату субекваторіального поясу дуже впливають мусони.

Зимовий мусон, який дме з материка й збігається з північно-східним пасатом, приносить сухе тропічне повітря. Зимові температури лише трохи нижчі за літні, але за кількістю опадів зимовий період року різко відрізняється від літнього.

Літній мусон приносить на материк вологе екваторіальне повітря й багато опадів. Унаслідок цього в субекваторіальному поясі літо спекотне й дуже вологе.

У екваторіальному кліматичному поясі знаходиться крайній південь Індокитаю й майже повністю Зондські острови. Клімат вирізняється монотонністю, пори року не виражені. Середня температура становить +25-28 °С, опадів випадає від 2000 до 3000 мм. Тут панує вічне літо, цілий рік ідуть рясні дощі (зазвичай після полудня). Часто бувають сильні грози та зливи.

Клімат і господарська діяльність людини. Кліматичні умови Євразії визначають господарську діяльність населення. Значна частина материка має клімат, який є несприятливим для проживання й господарської діяльності. Клімат високих широт – суворий і дуже холодний. У внутрішньоконтинентальних частинах материка в тропічному, субтропічному й помірному поясах сформувались украй посушливі, спекотні або холодні, з великими річними й добовими перепадами температур континентальні клімати. Клімати з надлишком атмосферної вологи – субекваторіальний мусонний та екваторіальний – характерні для південної й південно-східної околиць Євразії.

Більш прийнятний для проживання людей і відповідно для всіх видів господарської діяльності є помірно вологий і досить теплий клімат, з рівномірним режимом усіх кліматичних елементів. Ці умови максимально відповідають морським і помірно континентальним кліматам помірного й субтропічного поясів, дещо меншою мірою – субекваторіального.

Найсприятливіший клімат – на невеликій частині материка. Тут можна виокремити дві зони. Одна – розміщується на заході й займає майже всю Європу й азіатське Середземномор’я. Друга зона знаходиться на південному сході Азії та простягнулася вздовж узбережжя вузькою смугою, яку відмежовують з боку континенту Гімалаї, гори Центральної та Східної Азії. Саме в цих зонах найбільша густота населення, що прискорює розвиток промисловості, транспорту, сфери послуг. Тут сприятливі умови для багатогалузевого землеробства й тваринництва, які забезпечують промисловість сировиною.

У час розвитку високих технологій вплив клімату на господарську діяльність не такий значний, як був на ранніх етапах розвитку суспільства, коли життя людини цілком залежало від навколишньої природи. Нині клімат визначає умови життєдіяльності, істотно впливаючи на життя в тих чи інших умовах.

Практична робота 11

Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм

1. Розгляньте подані кліматичні діаграми (мал. 118, с. 174) та визначте, клімату якого поясу та якої області відповідають кліматичні показники на кожній з діаграм.

2. Отримані дані запишіть до таблиці в робочому зошиті.

Номер

Кліматичної

Діаграми

Температура, °С

Річна кількість опадів, мм

Режим

Випадання

Опадів

Тип

Клімату

Січень

Липень

1

2

3

Кліматичні пояси та типи клімату

Мал. 118. Кліматичні діаграми поясів Євразії

Запитання та завдання

1. Порівняйте кліматичні пояси Євразії та Північної Америки. У чому вони подібні, а в чому відмінні?

2. Порівняйте типи клімату Північної Америки та Євразії. Що є спільного?

3. У якому з кліматичних поясів і в області якого клімату розташована ваша місцевість? Як сільське населення вашої місцевості враховує кліматичні умови?

Працюємо з картою та атласом

Позначте на контурній карті території, кліматичні умови яких сприятливі для проживання й господарської діяльності людей. Чим відрізняються види господарської діяльності, характерні для кожної з цих територій? Обгрунтуйте свою думку. Зробіть висновки.

Сторінка дослідника

Уявіть, що вам несподівано потрібно прибути в один із двох пунктів, розміщених в абсолютно різних кліматичних умовах (наприклад, на Чукотку або пустелю Гобі). Назвіть предмети та дії, необхідні для облаштування й комфортного проживання в цій місцевості.

Цікавий факт

Пустелі Аравії – це спека, засуха й вітер. Навесні жаркий південний хамсин безперервно 50 днів підряд наповнює повітря гарячим пилом. Улітку з піщаними бурями починається спекотний самум. Зима – це час, коли дме холодний північний вітер шемаль – сильний, шквалистий, іноді з короткими зливами та грозами.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Способи зображення землі.
Ви зараз читаєте: Кліматичні пояси та типи клімату