КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ЗНАЧЕННЯ КЛІМАТУ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ТЕМА 5. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ

УРОК 23. КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ЗНАЧЕННЯ КЛІМАТУ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Тема. Кліматичні ресурси. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я і господарську діяльність людини

Навчальна мета: сформувати поняття “кліматичні ресурси”, дати їм господарську оцінку; дати уявлення про кліматичне районування території для різних потреб населення; ознайомити з картою агрокліматично – го районування; з’ясувати вплив

погодно-кліматичних особливостей на здоров’я людей.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас.

Опорні і базові поняття: природні ресурси, кліматичні ресурси, агрокліматичне районування.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Охарактеризуйте останні літній та осінній кліматичні сезони, використовуючи знання певних кліматичних понять отримані на попередніх уроках. Поясніть, чому відбувались ті чи інші метеорологічні явища. Чи характерними були погоди літа? Чи спостерігалися цими сезонами несприятливі погодні явища? Які саме?

III. Актуалізація

опорних знань, вмінь і навичок учнів

– Як види діяльності людини залежать від певних кліматичних умов території?

– Назвіть види діяльності людини, які неможливо вести без щоденного урахування погодних явищ.

– Чому окремі люди дуже уважно спостерігають за прогнозами погоди?

– Яким чином господарська діяльність людини може впливати на клімат.

IV. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У кожній більш-менш розвиненій країні світу створені метеорологічні служби, а це “задоволення” не з простих і дешевих. На сучасному етапі їх основним завданням є не тільки створення прогнозів погоди, але й детальне вивчення клімату як умови й ресурсу для розвитку швидко прогресуючої діяльності людини.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Кліматичні ресурси – невичерпні природні ресурси.

– Енергетичні:

– сонячна радіація – відзначається високою екологічною чистотою, може використовуватися для перетворення на теплову, електричну (за допомогою фотоелементів) енергію, для створення освітлення біологічних систем з рослин (водоростей), які накопичують органічну масу для подальшої переробки її на метан; в Україні існують умови для використання енергії Сонця на півдні та в Криму переважно в теплий період (квітень-жовтень);

– вітрова енергія – ефективність установок найвища взимку і в перехідні періоди, коли зростає циклонічна діяльність і швидкість вітру; умовою роботи вітроустановок є швидкість вітру понад 3 м/с, тому можливості для їх будівництва є у степовій зоні, гірських районах та на берегах великих водойм;

– сільськогосподарські (агрокліматичні) – температурний режим повітря і грунту із запасами вологи; характеризуються пересічними місячними сумами температури повітря та атмосферних опадів за вегетаційний період та сумами цих показників протягом дня і ночі; на рівнинній частині України сума температур змінюється з 2400° (на півночі) до 3600° (на півдні);

– рекреаційні – це комплекс показників, які відображують вплив погодних умов (чисте повітря, з підвищеними швидкостями вітру і значеннями вологості, своєрідний режим температури та її співвідношення з температурою води та грунту) на самопочуття людини, тобто ступінь сприятливості для проведення відпочинку й лікування; в Україні найсприятливіші для рекреації береги морів, річок, водосховищ, озер, Карпати та Кримські гори, лісові масиви тощо.

2. Прикладне кліматичне районування – виділення територій з певними кліматичними ознаками для господарських потреб людини (сільського господарства, будівництва, транспорту тощо):

– агрокліматичне – за подібністю кліматичних ресурсів для потреб сільського господарства; сільськогосподарська продуктивність найвища в центральній, північно-східній частинах, на Поділлі, у Закарпатті;

– транспортне – для потреб транспорту (врахування швидкості і напрямку переважних вітрів, тривалість та інтенсивність опадів і туманів, добовий і річний хід температур, турбулентних потоків повітря тощо);

– рекреаційне – для визначення зон організації різних напрямків оздоровчо-лікувальних заходів;

– будівельне – визначення зон з певними показниками вологості, температур, вітрів для вибору будівельних матеріалів, поверховості будівель, монтажно-покрівельних робіт тощо.

3. Вплив погодно-кліматичних умов на здоров’я людини

VI. Закріплення вивченого матеріалу

– Назвіть види діяльності людини, для яких клімат України є дуже сприятливим, умовно сприятливим, несприятливим.

– Яким чином можна запобігти або зменшити наслідки негативних погодних явищ для сільського господарства України?

– Наведіть приклади діяльності людини в Україні, що впливають на кліматичні зміни.

VII. Підсумки уроку

VIІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати §___.

2. Зробити опитування своїх родичів, знайомих про вплив погодних умов на їхнє самопочуття.

3. Повторити з раніше вивчених курсів поняття “річка”, “річкова система”, “річковий басейн”, “приток”, “режим річки”, “тип живлення річки”, “повінь”, “межень”, “паводок”.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Типи модель.
Ви зараз читаєте: КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ. ЗНАЧЕННЯ КЛІМАТУ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ