КОАДАПТАЦІЯ


Екологія – охорона природи

КОАДАПТАЦІЯ – 1) взаємне пристосування різних форм живих організмів, що існують разом (напр., комах – до запилення рослин, а рослин – до запилення комахами); 2) взаємне морфол. та функц. пристосування різних органів особини, що виробились у процесі її розвитку.

Країни південної америки.
Ви зараз читаєте: КОАДАПТАЦІЯ