Кодекс України про надра

Кодекс України про надра – законодавчий акт, прийнятий Верховною Радою України 27.VII. 1994. Складається з дев’яти розділів і шести глав. Регулює відносини у гірничій галузі з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб суспільного виробництва у мінеральній сировині, для охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна і навколишнього природного середовища, а також охорони прав і законних інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. У розділі І цього Кодексу

регламентуються питання щодо права власності на надра, державного фонду надр і державного фонду родовищ корисних копалин, визначення видів корисних копалин, а також встановлення компетенції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських та районних, обласних Рад народних депутатів у сфері регулювання гірничих відносин та складу органів, що здійснюють державне управління в галузі геологічного вивчення, використання й охорони надр (гл. 1). У цьому ж розділі визначаються: порядок надання надр у користування (гл. 2), права і обов’язки користувачів
надр (гл. 3), загальні положення про плату за користування надрами (гл. 4). Вимоги щодо здійснення робіт з геологічного вивчення надр містяться в розділі ІІ Окремі розділи присвячені, зокрема, державному обліку родовищ корисних копалин, а також ділянок надр, наданих у користування, не пов’язане з видобуванням корисних копалин (розд. III); проектуванню, будівництву і введенню в експлуатацію гірничо-видобувних об’єктів, підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (розд. IV); користуванню над рами для розробки родовищ корисних копалин і для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (розд. V); охороні надр (розд. VI); державному контролю і нагляду за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їхнім використанням та охороною (розд. VII). Кодекс про надра встановлює також порядок розгляду спорів у галузі суспільних відносин і передбачає відповідальність за порушення законодавства про надра (розд. VIII). Регламентується, крім того, надання надр у користування іноземним юридичним особам і громадянам та визначаються вимоги міжнародних договорів у галузі охорони і використання надр (роз діл IX).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.