Комбінації геометричних фігур1138.

А2 =Q, Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

1139.

D = 3а2, Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

1140.

V = а3, Комбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігур

1141.

Комбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігур

ΔABD: ∠A = 90°, АВ = 6 см, AD =8 см.

Комбінації геометричних фігур

BD = 10 см.

BB1DD – прямокутник,

∠B1DB =45° → ВВ1 = BD = 10 см. АA1 =ВВ1 =10 см.

Vпарал. = 6 × 8 × 10 = 480 (см3)·

1142.

Рис. з. № 1141.

AABD: ∠A = 90°, АВ = 3 см, AD = 4 см.

Комбінації геометричних фігур BD =

5 см.

ВВ1 × ВD = 30 → ВВ1 = 6 см, АA1 = ВВ1 = 6 см.

Vпарал. = АВ × АD × АА 1 = 3 × 4 × 6 = 72 (см3). V = 72 см3.

1143.

Комбінації геометричних фігур

ABCDA1B1C1D1 – правильна чотирикутна призма:

АА1 + ABC, ABCD – квадрат, АВ = а.

SABCD = 49 см2, а2 = 49 , а = 7 см.

Sб. пр.= 56 = АВ × АА1 = 7 × АА1, АА1 = H = 8 (см).

V пр. = Sосн. × H = а2× H = 49 × 8 = 392 (см3).

V = 392 см3.

1144.

Комбінації геометричних фігур

ABCDA1B1C1D1 – правильна чотирикутна призма:

АA1 = H, АА1 + ABC, ABCD – квадрат, АВ = а, Комбінації геометричних фігур

B1D – діагональ призми, B1D = 8 см.

ΔΒΒ 1D: ∠B = 90°, Комбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігур

BB1 = 4 см, H = 4 см. BD – ?

Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур

V пр. = Sосн. × H = a2 × H = 4 × 6 × 4 = 96 (см 3).

V = 96 см3.

1145.

V 1 = 13, V 2 = 63 = 216, V3 = 83 = 512 .

V 1 + V 2 + V 3 = 1 + 216 + 512 = 729 = (27)2

V = V 1 + V 2 + V 3 = (27)2, V = a3 = 272,

Комбінації геометричних фігур a = 9.

1146.

V парал. = 15 × 36 × 50 = 27000 (м3),

V кyба = V парал. = 27 000 = a3, a = 30 м.

1147.

А = 3k, b = 4k, с = 12k, d2= a2+ b2+с2 = 39.

K2 × (32 + 42 +122) = 39, k2 × (169)= 3 × 13,

Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур

1148.

A = k, b = 2k, c = 4k,

Sп. =a × b + a × c + b × e = 2k2 + 4k2+ 8k2 =14k.

S п. = 14k = 112, k2 = 8, Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

1149.

Комбінації геометричних фігур

ABCDA1B1C1D1 – правильна чотирикутна призма:

AA 1 + ABC, AA1 = H, A BCD – квадрат, AB = a.

Комбінації геометричних фігур Sб. = 96 см2.

За умовою всі бічні грані – прямокутники, рівні між собою.

96 = 4а × H, аН = 24 (см).

Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

За умовою

Комбінації геометричних фігур

А2 = 16, а = 4 см, Н = 6 см.

Vпр = Sосн. × H = a2 × H =16 × 6 = 96 (см3).

V = 96 см3.

1150.

Комбінації геометричних фігур

АВСА1В1С1 – пряма призма: АА1 + ABC, AA1 = ВВ1 = CC1 = H,

ΔАBC: ∠C = 90°, СВ = 2 см, СА = 5 см, H = 3 см.

ΔАВС: АB2 = СА2 + СВ2 = 52 + 22 = 29

Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур V = 15 см3.

1151.

V = πR2Н = π × 22 × 5 = 20π (см3).

1152.

Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур

1153.

Прямокутний трикутник, у якого катети 3 см і 4 см, має гіпотенузу

Комбінації геометричних фігур с = 5 см.

Більша бічна грань – квадрат, у якого сторона дорівнює 5 см, H = 5 см.

Комбінації геометричних фігур V = 30 см3.

1154.

Vп. = πR2Н, H = a, V = 30см,

Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

1155.

Комбінації геометричних фігур

В циліндр вписано кулю, звідси: осьовий переріз циліндра –

Квадрат зі стороною 2R, Н = 2R.

Vп. = Πr2Н = πR2 × 2R = 2πR3.

1156.

Комбінації геометричних фігур

При обертанні квадрата зі стороною а навколо прямої l

Утворюється циліндр із радіусом а і висотою а.

V = πτ2Η = πα2 × а = πa3.

1157.

Комбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігур

АВСА1В1С1 – правильна трикутна призма:

ΔABC – правильний, AB = ВС = АС,

ΔАА1С: ∠A = 90°, АС = α,

Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур

1158.

Комбінації геометричних фігур

ΔАВС:

Комбінації геометричних фігур

Р – а = 18 – ВС = 18 – 10 = 8 (см).

P – b = 18 – АС = 8 (см).

P – c = 18 – АВ – 18 – 6 = 2 (см).

Комбінації геометричних фігур

SΔABC =48 см2; V = 48 × 3 = 144, А = 144 см3.

1159.

Комбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігур

За умовою ABCD ромб, діагоналі ромба – бісектриси його кутів,

Тому ∠DAO = 30°,

BD + AC.

ΔАВС, AB = AD = BD = а.

Комбінації геометричних фігур

ΔΒ1ΒD: ∠В = 90°, ∠D = 45°, BD = а → BD = BB1 = a, Н = a.

H = BВ1 = а. Комбінації геометричних фігур Комбінації геометричних фігур

1160 .

Комбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігур

ABCDA1B1C1D1- пряма призма, ABCD – рівнобічна трапеція,

ВС = 6 см, AD = 10 см.

B1Q = QB, AQED – переріз.

EF + AD, CF + AD → EFC = 30°.

SAQED = 48, Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур EF = 6 см.

ΔСEF: ∠C = 90°, Комбінації геометричних фігур

СE = 3 см, СС1 = BB1 = H = 6 см.

Комбінації геометричних фігур

Комбінації геометричних фігур

1161 .

Комбінації геометричних фігурКомбінації геометричних фігур

ΔАВС: АВ = 13 см, ВС = 14 см, АС = 15 см.

Р = АВ + АС + ВС = 42. Р = 42 см.

А = ВС = 14, р – a = 21 – 14 = 7 (см).

B = АС = 15, р – b – 21 – 15 = 6 (см).

С = АВ = 13, р – с = 21 – 13 = 8 (см).

Комбінації геометричних фігур

SΔABC = 84 см2.

H = 2r, r? S = r × р, Комбінації геометричних фігур

R = 4 см, H = 8 см.

Vпр = 84 × 8 = 672 (см3).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4.50 out of 5)


Слова обозначающие действия предметов.
Ви зараз читаєте: Комбінації геометричних фігур