Комерційна ефективність інвестицій

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ II

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 15

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

15.6. Комерційна ефективність інвестицій

Розрахунки комерційної ефективності припускають встановлення фінансової обгрунтованості інвестиційних проектів шляхом аналізу потоку реальних грошей. Розрізняють три види діяльності: інвестиційну, операційну (виробничу) і фінансову.

У рамках кожного виду діяльності досліджують припливом і відпливом коштів. Під потоком реальних грошей розуміють різницю між припливом і відпливом грошових

коштів за кожним видом діяльності в аналізований період здійснення проекту.

Сальдо реальних грошей являє собою різницю між припливом і відпливом грошових коштів від трьох видів діяльності.

Потік реальних грошей від інвестиційної діяльності зумовлюється купівлею або одержанням в оренду землі, зведенням будинків і споруд, придбанням машин і механізмів, зміною оборотного капіталу, ліквідацією основних фондів і т. п.

Потік грошових коштів від інвестиційної діяльності на t-ому кроці (Dt(i)) дорівнює:

Комерційна ефективність інвестицій

Де Pti(i) – надходження від продажу активів або зменшення оборотного капіталу

на t-ому тимчасовому кроці і-ї інвестиційній діяльності;

Bti(i) – витрати на придбання активів або збільшення оборотного капіталу на t-ому кроці і-ї інвестиційної діяльності;

Nn – кількість видів інвестиційної діяльності.

Операційна (виробнича) діяльність забезпечує доходи від реалізації продукції і надання послуг, позареалізаційні доходи, поточні витрати, амортизацію будівель і устаткування, податки і т. п.

Потік реальних грошей від операційної діяльності на t-ому кроці (Dt(o)) визначається з виразу

Комерційна ефективність інвестицій

Де N|o, N”o – число показників, які визначають відповідно приток і відтік реальних грошей від операційної діяльності;

Ptі(о) – надходження від реалізації продукції і надання послуг, а також позареалізаційні доходи на t-ому кроці;

Вtі(о) – витрати на виробничу діяльність на t-ому кроці.

Приплив реальних грошей від фінансової діяльності здійснюється за рахунок власного капіталу (акції, субсидії та ін.), короткострокових і довгострокових кредитів; відплив грошей – за рахунок погашення заборгованостей по кредитах і виплати дивідендів.

На t-ому кроці потік грошових коштів від фінансової діяльності (Dt(ф)) дорівнює

Комерційна ефективність інвестицій

Де N|ф N”ф – кількість видів фінансової діяльності, визначаючих відповідно припливом і відпливом грошових коштів;

Ptі(ф) – приплив грошей від і-ої фінансової діяльності на t-ому кроці;

Вtі(ф) – відтік реальних грошей від і-ої фінансової діяльності на t – ому кроці.

Сальдо накопичення реальних грошей (В) за період Т:

Комерційна ефективність інвестицій

Де bt – поточне сальдо грошових коштів на t-ому кроці:

Комерційна ефективність інвестицій

При В(T) > 0 вільні грошові кошти на t-ому кроці. Необхідною умовою реалізації інвестиційного проекту є позитивне поточне сальдо і сальдо накопичення реальних грошей у будь-якому тимчасовому інтервалі. Негативне сальдо свідчить про необхідність притягнення інвестором додаткових власних або позикових коштів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Сталінградська битва.
Ви зараз читаєте: Комерційна ефективність інвестицій