КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

УРОК 66. КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

Навчальна мета: актуалізувати знання про основні проблеми забруднення навколишнього середовища, міжнародні організації з охорони природи; формувати практичні уміння й навички характеризувати екологічні проблеми материків та океанів і знаходити можливі шляхи їх розв’язання, оцінювати значення міжнародного співробітництва у розв’язанні проблем взаємодії природи і суспільства;

розвивати вміння вести дискусію, відстоювати особисту точку зору.

Обладнання: фізична карта світу, ілюстративні (відео)матеріали антропогенних природних комплексів на різних материках, схеми, таблиці, енциклопедії, підручники, атласи (меблі в класній кімнаті розміщено у вигляді “круглого столу”).

Тип уроку: узагальнення знань, гра “круглий стіл”.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань та вмінь

– У яких районах нашої планети спостерігається найбільша концентрація населення? Чим це зумовлено? Чи можна вважати ці території областями, де навколишнє

середовище зазнало найбільших змін?

– Наведіть приклади антропогенних природних комплексів. Яка основна відмінність природного комплексу від антропогенного?

– У чому полягає роль географічної науки у розв’язанні проблем охорони природи?

– Які міжнародні природоохоронні організації ви знаєте?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

У 80-х рр. ХХ ст. ученими Массачусетського Технологічного інституту в США було проведено перше комплексне дослідження причин і наслідків зростання кількості населення Землі, промислового розвитку й забруднення навколишнього середовища. Згідно з прогнозом, якщо зростання кількості не припиниться, а споживання ресурсів і викидання забруднень збільшуватиметься, то в найближчі сто років виробництво продуктів харчування почне скорочуватися, а це неминуче призведе до голодування. Через виснаження мінеральних ресурсів кількість товарів і послуг зменшуватиметься. Через забруднення навколишнього середовища, появу нових хвороб і нестачу продовольства тривалість життя людей так само зменшуватиметься.

Це поки що тільки прогноз, проте саме від людей, в тому числі й від нас з вами, залежить, за яким сценарієм буде розвиватися майбутнє планети. Сьогодні ми проводимо засідання “круглого столу”, на якому кожен з вас може висловитися стосовно питань забруднення навколишнього середовища, збереження природних ресурсів, міжнародного співробітництва для розв’язання проблем сучасності.

ІV. Вивчення нового матеріалу

Виступи учнів

1. Забруднення атмосферного повітря. “Парниковий ефект”. Пошкодження озонового шару

2. Забруднення вод та грунтів

Скидання побутових відходів у природні басейни. Промислові, сільськогосподарські й транспортні відходи.

3. Забруднення радіоактивними речовинами

Аварія на Чорнобильській АЕС та її наслідки.

4. Природокористування

Головною екологічною проблемою материків та океанів є комплексне забруднення навколишнього середовища. Катастрофічна ситуація, що виникла, свідчить про необхідність докорінної перебудови взаємин людини й природи.

Природокористування – наукова й виробнича діяльність, спрямована на задоволення потреб людства за допомогою природних ресурсів.

Вона містить знання й закономірності природних і суспільних наук, є суміжною дисципліною.

5. Раціональне й нераціональне природокористування

Виділяють раціональне (тобто розумне, продумане, правильне) і нераціональне (нерозумне) природокористування. За умови нераціонального природокористування легкодоступні природні ресурси використовуються у великій кількості, але переробляються не повністю, що призводить до їх швидкого виснаження, утворення великої кількості відходів і сильного забруднення навколишнього середовища. У наш час найбільш актуальним завданням є перехід усіх країн світу до раціонального природокористування – методів господарювання, заснованих на досягненнях науки й техніки, що передбачають продумане й ощадливе використання природних ресурсів, відновлення екологічної рівноваги й комплексну охорону навколишнього середовища.

6. Необхідність міжнародного співробітництва в розв’язанні екологічних проблем

У питаннях застосування методів раціонального природокористування багато розвинених країн досягли значних успіхів. У країнах, що розвиваються, проблеми охорони природи розв’язуються вкрай повільно через брак коштів. Однак світова громадськість уже усвідомила необхідність провадити міжнародне співробітництво з питань розв’язання екологічних проблем планети.

7. Провідні міжнародні організації з питань охорони природи

“Міжнародна комісія з охорони навколишнього середовища й розвитку” (МКОСР), “Глобальний фонд навколишнього середовища” (КФО), “Всесвітня метеорологічна організація” (ВМО), “Міжнародний союз з охорони природи” (МСОП). Найбільша громадська екологічна організація планети – “Грінпіс” (англ. – “зелене світло”).

V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання

1. Спрогнозуйте, що може очікувати людство в майбутньому, якщо ставлення до навколишньої природи: а) у всіх країнах залишиться таким, як зараз; б) стане значно гіршим; в) зміниться, з огляду на закони природи, і буде спрямовано на досягнення гармонії з нею.

2. Розробіть рекомендації щодо розв’язання питань екологічних проблем материків та океанів для відправлення до спеціального підрозділу ООН.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати параграф…

– Підготуватися до підсумкового уроку, повторити параграфи.

Уроки 67-68. Узагальнення та систематизація знань. Підбиття підсумків вивчення курсу.

Уроки 69-70. Резервний час.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Рванул ветер ель стряхнула с себя.
Ви зараз читаєте: КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В РОЗВ’ЯЗАННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ