КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (від лат. complexus – зв’язок, сполучення) – міждисциплінарне, на основі заг. програми вивчення сукупності причин, що обумовлюють певне явище. Передбачає використання можливостей різних предметних орієнтацій та методів, мобілізацію попередньо накопиченого наук, знання і отримання результатів, які неможливі в жодній із окремо взятих галузей знання. К д. є найбільш ефективним в соціальних науках, об’єкти яких за своєю природою дуже складні і багатомірні, потребують

багатопланового вирішення пов’язаних з ними проблем, зваженого охоплення всіх їхніх сторін : екон., соціальних, політ., організаційних тощо. Орієнтація на принцип системності при цьому є не обов’язковою, оскільки об’єкти К. д. можуть і не бути систематичними. Основою К. д. є діалектичні принципи загальності зв’язку, єдності протилежностей, всебічності, конкретності тощо.

К. д. необхідне там і тоді, де сучасна наука і практика стикаються зі складно-організованими об’єктами і коли попередні підходи виявляються малоефективними. Головне призначення К. д. – дати якомога повне і всебічне знання про

те чи інше явище, забезпечити ін-ти управління практ. рекомендаціями для прийняття оптимальних рішень і раціональної діяльності. Звернення до даних різних наук, використання розмаїття методів, теорій, законів є специфічною методол. вимогою і складовою частиною К. д. Воно передбачає одночасний, за єдиною програмою розгляд об’єкта, його структурно-функціональних і причинних зв’язків відповідно до можливостей суб’єктів комплексного аналізу. Забезпечується К. д. спільною методол. і організаційною базою, залученням спеціалістів різного профілю, координацією дій для досягнення спільної мети.

Широке поширення К. д. мали свого часу при плануванні соціального розвитку колективів і регіонів, для обгрунтування централізованого управління різними сферами сусп. життя. К. д. повинні набути значного поширення в умовах реформування укр. суспільства, оскільки перехід до ринкових відносин сам по собі має комплексний характер. Природно, що цей процес передбачає нову стратегію науково обгрунтованого пошуку, об’єднання зусиль представників різних галузей знання, соціол. експертизи комплексних соціальних проектів та цільових програм. Комплексність як специфічна досліди, стратегія особливо продуктивна в соціології, об’єкти якої найчастіше бувають складними ієрархічними системами екон., політ., правових, моральних, соціально-психол. та інших сусп. Відносин.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Тварини будівельники.
Ви зараз читаєте: КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ