КОМУНІКАЦІЯ ДІЛОВАСоціологія короткий енциклопедичний словник

КОМУНІКАЦІЯ ДІЛОВА – особлива форма соціальної взаємодії, що реалізується у процесі двостороннього обміну діловою інформацією та забезпечує взаєморозуміння всіх її учасників.

К. д. є невід’ємним компонентом будь-яких взаємодій між людьми у процесі виконання роботи. Для досягнення ефективності К. д. індивідові слід володіти механізмами розвитку комунікативних процесів, знати характер впливу зовнішніх умов на досягнення потрібного результату, а також мати певні навички та вміння,

необхідні для організації спілкування та ефективного обміну інформацією.

Головна умова К. д. – усвідомлення комунікатором того, що можливість реалізації цілей взаємодії зростає, якщо правильно організувати її проведення і досягти при цьому атмосфери взаєморозуміння, довіри та співробітництва. До засобів К. д. належать: мова, оптико – кінетична система знаків (жестикуляція, міміка, пантоміміка), пара та екстралінгвістичні системи (інтонація, паузи, “контакт очима” тощо).

У процесі К. д. відбувається не тільки передача інформації, а й уточнення, збагачення наявних відомостей, формування установок, цілей та намірів ділових партнерів чи супротивників (конкурентів).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Оксиди неметалічних елементів.
Ви зараз читаєте: КОМУНІКАЦІЯ ДІЛОВА