Концепція “масового суспільства”


Концепція “масового суспільства” – сукупність ідей та поглядів щодо характеристики економічного змісту сучасного капіталістичного суспільства, передусім з погляду масового виробництва і споживання. Ідейні витоки К.”м. с.” – погляди західних учених XVIII-XIX ст. на капіталізм минулих століть, зокрема такі його ознаки, як зростаюча бюрократизація й централізм, що призводить до посилення контролю буржуазної держави за всіма сферами суспільного життя, в т. ч. економікою. В 20-30-х XX ст. прихильники К.”м. с.” захищають буржуазно-демократичний

устрій від зростання впливу держави, що означає захист суспільних цінностей, організації економіки XVIII-XIX ст. з погляду інтересів дрібної та середньої буржуазії. Критичний аналіз цих поглядів запропонували американські соціологи Д. Белл, Т. Парсонс та ін. Водночас окремі західні науковці стверджували, що під впливом масового виробництва і споживання (останнє, на думку деяких економістів і соціологів, формує “суспільство масового споживання”) зникають класи в сучасному капіталістичному суспільстві, відбувається перехід корпоративної власності у власність акціонерів, а влада на монополістичних
підприємствах зосереджується в руках найманих управляючих. Ці погляди покладено в основу найновітніших концепцій західних учених – “демократизації капіталу”, “революції управляючих”, а загалом – концепції “народного капіталізму” (див. Концепція народного капіталізму), які переважно розходяться з капіталістичною дійсністю.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Корисні копалини австралії.
Ви зараз читаєте: Концепція “масового суспільства”