Концепція монополістичної конкуренції

Концепція монополістичної конкуренції – концепція, згідно з якою монополістична конкуренція стирає грань між конкуренцією (повною чи неповною) і монополією, поєднує їх, не усуваючи певних відмінностей між ними. Висунута в 30-х XX ст. американським економістом Е. Чемберліном, який визначив два шляхи поєднання монополії та конкуренції: перший – на ринку однорідних товарів за наявності двох (дуополія) або небагатьох (олігополія) продавців; другий – монополія пов’язується з диференціацією продукту, з контролем продавців за окремим видом

чи сортом товарів. Внаслідок такої диференціації продукту ринок нібито контролюють не лише великі монополії, а й численні дрібні продавці. Такий контроль можливий за умови, що товари певного виду різняться якістю, оформленням, упаковкою, розфасовкою тощо, а також тоді, коли має місце диференціація за умовами продажу, місцерозташуванням торгового закладу, репутацією фірми та ін. Таким чином, монополія пов’язується з диференціацією продукту, а конкуренція – з наявністю замінників (субститутів) диференційованих продуктів. За справедливою оцінкою Чемберліна, монополія не зводиться лише до встановлення вищої
ціни або отримання вищого за середній прибутку. Монопольний надприбуток виникає також шляхом створення нових ринків, формування попиту та управління ним за допомогою цілеспрямованої політики виробників і продавців (монополістів-конкурентів). Визнання цього поставило під сумнів основоположний принцип класичної та неокласичної теорії – суверенітету споживача. Економічна система, яка характеризується домінуванням монополістичної конкуренції, призводить і до того, що випуск продукції менший за потенційно можливий, не на повну потужність використовуються наявні ресурси. К. м. к. спонукала також до перегляду положення неокласичної теорії про те, що конкуренція та монополія взаємовиключають одна одну. Реальний стан економіки характеризується поєднанням конкуренції та монополії, що вперше відзначив К. Маркс. У неокласичній теорії аналіз монополістичних тенденцій в економіці некоректно здійснювався у відриві від дослідження процесів концентрації виробництва і капіталу. Важливим недоліком К. м. к. є тлумачення монополії за семантичним значенням (див. Монополія).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Південна америка рослинний світ.
Ви зараз читаєте: Концепція монополістичної конкуренції