Концепції державного регулювання цін


Концепції державного регулювання цін – Сукупність ідей, поглядів різних напрямів західної економічної науки щодо недоцільності або необхідності втручання держави в процес ціноутворення на різних етапах розвитку капіталізму. Недоцільність державного регулювання цін обстоювали класики буржуазної політичної економії, а також представники маржиналізму, оскільки таке регулювання нібито здійснюється за допомогою механізму вільної ринкової конкуренції, а ціна, своєю чергою, є засобом розподілу національного ресурсу між галузями внаслідок

такого механізму. Втручання держави в ціноутворення за цих умов є, на їх думку, найважливішою перешкодою для виконання цінами своєї функції. Прихильники маржиналізму опирались при цьому на закон ринків Сея (див. Закон Сея). На початкових етапах вищої стадії капіталізму окремі західні вчені змушені були визнати необхідність державного регулювання економіки, в т. ч. цін. Найповніше таку необхідність обгрунтував у своїй основній праці Дж. Кейнс, зумовлюючи її потребою вирішення проблем безробіття, проведення структурних реформ, зменшення дефіциту платіжних балансів та ін. Надалі К. д. р. ц. були пов’язані із упровадженням
антимонопольного, в т. ч. анти – трестівського, законодавства, зокрема оптимального поєднання монополії і конкуренції. У повоєнний період у таких концепціях розроблялись рекомендації щодо регулювання цін у державному секторі економіки, а також у зв’язку з проведенням політики доходів (див. Політика доходів), домінуванням монополістичної конкуренції. У посткейнсіанських теоріях державне регулювання цін пояснюється необхідністю контролю над інфляцією (див. Посткейнсіанство). Дж. Гелбрейт та ін. виступали за державне регулювання цін шляхом їх стабілізації на певному рівні, а також цін на товари і послуги великих монополій (т. зв. планової економіки).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Як створити карту знань.
Ви зараз читаєте: Концепції державного регулювання цін