Концепції недоспоживання

Концепції недоспоживання – ідеї, положення окремих авторів, які головною причиною економічних криз за капіталізму вважають недостатні обсяги особистого споживання. Засновник К. н. – швейцарський економіст С. Сісмонді. Він стверджував, що в процесі розвитку капіталізму знижується заробітна плата найманих робітників, зростає кількість безробітних, банкрутств дрібних товаровиробників, робітників витісняють машини, внаслідок чого скорочується рівень споживання народу, загострюється суперечність між виробництвом і споживанням. Паралельно

з цим концентрується майно у незначної кількості власників, скорочуються обсяги внутрішнього ринку, що випереджають масштаби споживання, і, в кінцевому підсумку, відбувається затоварювання ринків. Прихильником К. н. був німецький економіст К. Родбертус, який нестачу споживання пов’язував із нерівномірним розподілом національного доходу, зменшенням частки заробітної плати в національному продукті. На схожих позиціях перебував К. Каутський. Основні недоліки К. н.: 1) хибне тлумачення обсягів внутрішнього ринку, зокрема зведення його лише до ринку предметів споживання та ігнорування ринку засобів виробництва.
Методологічна основа такого підходу – підтримання догми Сміта, згідно з якою вартість сукупного суспільного продукту вимірюється лише сумою доходів різних класів. Якщо абстрагуватися від цього тлумачення, то К. н. впритул наближаються до марксистського розуміння однієї з найважливіших причин економічних криз, оскільки споживання основної маси виробників обмежене, за словами К. Маркса, предметами першої необхідності. Проте в теорії криз Маркса суперечність між виробництвом і споживанням випливає з основної суперечності, що більше відповідає дійсності. Крім того, обсяг внутрішнього ринку нерозривно пов’язаний з процесом спеціалізації суспільного виробництва, чого не враховують К. н.; 2) однобічну спрямованість у К. н. має теза про те, що збільшення особистого споживання визначає розширення виробництва, тоді як таке розширення активно впливає і на обсяги особистого споживання. Дж. Кейнс, Е. Хансен вбачали основну причину економічних криз в недостатньому обсязі платоспроможного попиту, який повинен збільшуватися передусім за рахунок держави (див. Кейнсіанство), що зближує їх погляди з К. н.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Солі нітратної кислоти.
Ви зараз читаєте: Концепції недоспоживання