Концепції регульованої валюти


Концепції регульованої валюти – сукупність ідей, положень та адекватних їм методологічних засад щодо вирішального впливу держави на економіку через кредитно-грошову сферу, передусім сферу грошового обігу. Грунтується на номіналістичній і кількісній концепціях грошей. На початковому етапі розвитку К. р. в. (початок XX ст.) прихильники державної теорії грошей (німецькі економісти Г. Кнапп, Ф. Бендіксен та ін.) виступали за посилення державного регулювання грошових відносин. У 20-30-ті американські економісти, зокрема І. Фішер, Г. Мітчелл, К. Віксель,

стверджували, що зміною обсягів емісії грошей, відсоткових ставок тощо можна уникнути циклічного характеру розвитку економіки. Проте такі твердження спростовані практикою. В теоретико-методологічному аспекті ці вчені значною мірою спиралися на постулати мінової концепції. У 30-40-х Дж. Кейнс, Е. Хансен, П. Самуельсон обстоювали демонетизацію золота, стверджуючи, що досконаліший засіб втручання держави в економіку – паперові гроші. Ідеї Дж. Кейнса про демонетизацію золота поєднувалися з положеннями про роль ефективного попиту, його значення в розширенні державного бюджету (див. Кейнсіанство). Водночас їх реалізація
стимулювала інфляційні процеси в економіці, що призвело до посилення монетаризму, появи нової моделі концепції регульованої валюти (через підтримання стабільних темпів грошової маси, які б дещо випереджали зростання ВВП) (див. Монетаризм). У сфері міжнародних валютно – фінансових відносин ця концепція знайшла свій вияв у проповідуванні американським економістом Р. Тріффіном ідеї створення міжнародних кредитних грошей, обіг яких повинен регулювати єдиний розрахунковий і резервний центр національних центральних банків. На думку німецького економіста К. Ельстера, для ефективного регулювання валютних курсів необхідна угода між декількома країнами про спільну підтримку “договірного паритету”. У визначенні валютних курсів представники неокейнсіанства обстоювали ідею пріоритетності фіксованих паритетів валют, а монетаристи – “плаваючих”. Таке протиставлення коректне лише в контексті конкретної країни або декількох країн у певний історичний період.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Колообіг карбону.
Ви зараз читаєте: Концепції регульованої валюти