Конституційний статус і компетенція Верховної Ради України

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§15. Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади

1. Конституційний статус і компетенція Верховної Ради України.

Пригадайте, що таке події влади в державі. Які гілки влади вам відомі?

У системі поділу влади обов’язковою складовою і законодавча влада. Саме законодавчий орган із дотриманням спеціальної процедури приймає найважливіші юридичні акти, що мають вищу юридичну силу – закони (звідси й назва – законодавча влада). Загальна традиційна

назва таких органів – парламент.

Пригадайте. які органи виконували подібні функції в різні періоди історії в різних країнах (Стародавньому Римі, Стародавній Греції, Київській Русі тощо). Де вперше з’явився парламент?

Це цікаво

У різних країнах використовують різні назви парламенту. У Сполучених Штатах Америки і в більшості латиноамери­канських країн парламент – це конгрес, в Іспанії – кортеси, у Нідерландах – Генеральні штати, у Великій Британії, Ка­наді, інших країнах Британської співдружності – парла­мент, у Польщі й Литві – сейм, в Ізраїлі – кнесет, у деяких країнах Сходу –

меджліс. У радянській Україні, інших респуб­ліках СРСР і загалом у Радянському Союзі законодавчі ор­гани мат назву Верховна Рада. Під час обговорення Кон­ституції України 1996 р. пропонувалося назвати законодавчий орган України Народною Радою, але пропозицію відхилили.

Найбільша чисельність парламентарів на сьогодні є в Ки­тайській Народній Республіці – 2978 депутатів, Італії – 955 (630 у нижній палаті). Франції – 898 (з них 570 – у нижній палаті), Японії – 752 (500 – у нижній палаті), ФРН – 740 (642 – у нижній налаті) депутатів.

Нині в Україні один депутат припадає приблизно на 110 тис. громадян, в Ірландії – на 20 тис., Швейцарії – на 35 тис., у Великій Британії. ФРН. Франції. Італії. Польщі – майже на 100 тис. громадян.

Відповідно до Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України.

Верховна Рада України мас право вносити зміни до Конституції України, призначати Всеукраїнський референдум з питань про змі­ну території України. Найважливішим завданням Верховної Ради України є прийняття законів нашої країни. Крім законодавчих. Верховна Рада виконує й інші важливі функції, зокрема визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики України, призначає в передбачені конституцією строки вибори Президента України, затверджує Державний бюджет України, чисельність і структуру Збройних сил України, дає згоду на обов’язковість для України міжнародних угод (ратифікує їх) чи анулює їх (цю дію називають денонсацією).

Верховна Рада України розглядає, схвалює чи відхиляє програму нового уряду, призначає за поданням Президента України прем’єр – міністра, міністрів оборони й закордонних справ, за поданням пре­м’єр-міністра – інших членів Кабінету Міністрів України, голів Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, дає згоду на призначення Генерального прокурора, призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Президента України голову Національного банку України та голову Служби безпеки України. Верховна Рада призначає уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голову і членів Рахункової палати. Важливим зав­данням. покладеним на парламент України, є участь у формуванні судової влади – призначення третини суддів Конституційного Суду України, обрання безстроково суддів інших судів.

У Верховній Раді України голосування може проводитися де­кількома способами. Найчастіше депутати користуються спеціаль­ною електронною системою голосування “Рада”. Для цього в кож­ного депутата є іменна електронна картка голосування, яка дає можливість йому віддати свій голос за допомогою спеціального пристрою, яким обладнане кожне депутатське місце в залі засідань Верховної Ради. Цікаво, що за допомогою цієї картки можна прово­дити голосування двома варіантами. По-перше, можливе так зване поіменне голосування, коли система “Рада” фіксує, як саме прого­лосував кожен депутат, і в подальшому видає ці дані дія загалу (відомо, хто з депутатів голосував “за”, хто – “проти”, хто “утри­мався” або ж не взяв участі в голосуванні).

Конституційний статус і компетенція Верховної Ради України

Пульт електронної системи голосування “Рада”

Другим варіант – цс таємне голосування. У цьому випадку електронна система лише підраховує кількість голосів “за”, “проти” й “утримався”, але не фіксує, як саме голосував окремий депутат. Таке голосування проводиться здебільшого при вирішенні кадро­вих питань.

Іноді при вирішенні найважливіших питань проводиться голосування бюлетенями. У цьому випадку кожен депутат має особисто отримати бюлетень для голосування, висловити свою позицію позначкою в бюлетені, а обрана зі складу депутатів лічильна комісія визначає підсумки голосування.

Є й інші способи голосування. Найпростіший із них відомий, напевно, і вам: згадайте, як ви обираєте старосту класу, своїх представників до органів шкільного самоврядування – підняттям рук.

Відомі випадки голосування шляхом виходу депутатів у різні двері парламентської зали, голосування різнокольоровими кульками тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Слова з апострофом після префіксів.
Ви зараз читаєте: Конституційний статус і компетенція Верховної Ради України