Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Оксигеновмісні сполуки”, “Нітрогеновмісні сполуки”

II Семестр

Тема 6. СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ Й ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХНІЙ ОСНОВІ

Урок 63

Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Оксигеновмісні сполуки”, “Нітрогеновмісні сполуки”

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів про органічні сполуки; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання:

картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й коментує зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7, 8, 9 оцінюються у 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу

становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

III. Домашнє завдання

Підготуватися до теми “роль хімії в житті суспільства”:

– роль хімії в сучасному виробництві;

– біо-, нанотехнології;

– хімія і здоров’я людини;

– хімія в побуті;

– місце хімії з-поміж наук про природу.

Варіант І

1. Амінокислоти – … органічні…

2. Виявити крохмаль у продуктах можна:

А) нагріванням із сульфатною кислотою;

Б) дією купрум(ІІ) гідроксиду;

В) дією розчину йоду;

Г) за запахом.

3. Реакція, що перебуває в основі гідролізу жирів у присутності лугу або соди, застосовується для одержання:

А) гліцерину;

Б) вищих карбонових кислот;

В) мила.

4. Із запропонованих речовин виберіть ті, що вступають у реакцію “срібного дзеркала:

А) фенол;

Б) гліцерин;

В) метаналь.

5. Укажіть об’єм водню, необхідний для одержання аніліну кількістю речовини 0,1 моль:

А) 0,224 л;

Б) 2,2410 л;

В) 2,5 л;

Г) 22,4 л.

6. Первинна структура білка визначається зв’язком:

А) пептидним;

Б) водневим;

В) іонним;

Г) металевим.

7. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

А) ?-амінобутановою кислотою й калій гідроксидом;

Б) амінооцтовою кислотою і хлоридною кислотою;

В) диметиламіном і бромоводнем.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

CH4 Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки A Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки CH3OH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки B Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки HCOOH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки CO2

9. Яка маса молочної кислоти утвориться в результаті бродіння глюкози масою 300 г, що містить 5 % домішок? (285 г)

10. Обчисліть масу аніліну, що утвориться з 503 г нітробензену й 24 г водню. (372,4 г)

Варіант ІІ

1. Білки – природні… нітрогеновмісні…

2. Макромолекули крохмалю утворюються внаслідок реакції:

А) полімеризації;

Б) поліконденсації;

В) сополімеризації;

Г) гідролізу.

3. Виберіть рядок, у якому всі речовини реагують з рибозою:

А) етанова кислота, аргентум оксид, водень;

Б) етаналь, купрум(ІІ) гідроксид, метанол;

В) водень, пропанова кислота, гліцерин.

4. Із запропонованих речовин виберіть ту, що вступає в реакцію етерифікації:

А) пропаналь;

Б) глюкоза;

В) фенол.

5. Укажіть об’єм водню, необхідний для повного гідрування бутаналю кількістю речовини 0,5 моль:

А) 11,2 л;

Б) 22,4 л;

В) 14 л;

Г) 3,5 л.

6. Третинна структура білка підтримується наявністю в молекулах білка зв’язків:

А) пептидних;

Б) водневих;

В) сульфідних;

Г) естерових.

7. Напишіть рівняння реакцій між речовинами:

А) аніліном і сульфатною кислотою;

Б) етиламіном і хлороводнем;

В) ?-амінопропановою кислотою й метанолом.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

C2H5OH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки CH3OH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки CH3COOH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки CH2ClCOOH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки NH2CH2COOH

9. Який об’єм азоту (н. у.) виділиться в результаті згоряння метиламіну об’ємом 20 л, що містить 2 % домішок? (9,8 л)

10. Яку масу шестиатомного спирту сорбіту можна одержати в процесі відновлення глюкози масою 1 кг? Масова частка виходу становить 80 %. (808,89 г)

Варіант ІІІ

1. Амінокислоти з’єднуються між собою… зв’язком.

2. Укажіть вуглеводи, що належать до полісахаридів:

А) глюкоза, фруктоза;

Б) сахароза, мальтоза;

В) крохмаль, целюлоза;

Г) рибоза, дезоксирибоза.

3. Виберіть продукти, що утворюються в результаті термічного розкладання целюлози без доступу повітря:

А) водень, кисень, вуглець, карбон(IV) оксид;

Б) метан, метанол, ацетон, вуглець, етанова кислота;

В) метанова кислота, етанол, вуглець, водень.

4. Із запропонованих речовин виберіть ту, що проявляє двоїсту природу:

А) рибоза;

Б) етанова кислота;

В) етанол.

5. Укажіть об’єм кисню, що потрібен для спалювання метиламіну кількістю речовини 0,2 моль:

А) 22,4 л;

Б) 4,48 л;

В) 12 л;

Г) 24 л.

6. Денатурація білків – це руйнування:

А) первинної структури;

Б) вторинної структури;

В) третинної структури;

Г) вторинної та третинної структур.

7. Напишіть рівняння реакцій взаємодії амінооцтової кислоти з речовинами:

А) етанолом;

Б) калій гідроксидом;

В) хлоридною кислотою.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

C3H6 Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки C3H7OH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки C2H5COH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки C2H5COOH Контроль рівня навчальних досягнень з тем Оксигеновмісні сполуки, Нітрогеновмісні сполуки C2H5COOC2H5

9. Масова частка крохмалю в картоплі становить 20 %. Яку масу глюкози можна одержати з картоплі масою 1620 г? (360 г)

10. У процесі відновлення нітробензену масою 24,6 г одержали анілін масою 17 г. Обчисліть масову частку виходу аніліну від теоретично можливого. (91 %)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Різноманітність тварин.
Ви зараз читаєте: Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Оксигеновмісні сполуки”, “Нітрогеновмісні сполуки”