Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Вуглеводні” та “Природні джерела вуглеводнів та їх переробка”І СЕМЕСТР

Тема 3. ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ПЕРЕРОБКА

Урок 28

Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Вуглеводні” та “Природні джерела вуглеводнів та їх переробка”

Цілі уроку: узагальнити й скоригувати знання учнів з тем “Вуглеводні” та “Природні джерела вуглеводнів та їх переробка”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з тем, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова

контрольна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель коментує зміст завдань, розподіляє варіанти, повідомляє час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка

за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

III. Домашнє завдання

Повторити матеріал про природні джерела вуглеводнів.

Варіант І

1. У результаті повного гідрування алкінів утворюються:

А) циклоалкани;

Б) алкани;

В) альдегіди;

Г) вуглеводи.

2. До природних джерел вуглеводнів не належать:

А) нафта;

Б) вапняки;

В) природний газ;

Г) кам’яне вугілля.

3. Назвіть вид ізомерії, не характерний для алкінів:

А) структурна;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторова;

Г) міжкласова.

4. Для аренів характерними є реакції:

А) приєднання й заміщення;

Б) приєднання й обміну;

В) заміщення й обміну.

5. Об’єм хлору, що приєднується до 7 л пропену, дорівнює:

А) 14 л;

Б) 10 л;

В) 7 л;

Г) 22,4 л.

6. Молекулярна формула вуглеводню, масова частка Гідрогену в якому становить 17,2 %, а відносна густина за азотом – 2,07:

А) C2H4;

Б) C4H8;

В) C3H8;

Г) C4H10.

7. Складіть структурні формули ізомерів диметилбензену й назвіть їх.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень:

Контроль рівня навчальних досягнень з тем Вуглеводні та Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

9. 0,672 л (за н. у.) деякого вуглеводню спалили. При цьому утворилися вуглекислий газ масою 3,96 г і вода масою 2,16 г. Відносна густина цього вуглеводню за киснем дорівнює 1,375. Визначте молекулярну формулу цієї речовини. (C3H8)

10. Обчисліть, яку масу нітробензену можна одержати в результаті взаємодії 25 г бензену й 25 г нітратної кислоти, якщо вихід нітробензену становить 75 % від теоретично можливого.

Варіант ІІ

1. У лабораторії бромну воду використовують:

А) для одержання вуглеводнів;

Б) визначення ненасичених вуглеводнів;

В) інших цілей.

2. До процесів переробки нафти належать:

А) крекінг;

Б) ізомеризація;

В) горіння;

Г) полімеризація.

3. Назвіть вид ізомерії, характерний виключно для алкенів:

А) структурна;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторова;

Г) міжкласова.

4. Найпростіший представник класу аренів:

А) гексен;

Б) бензен;

В) гексан;

Г) гексин.

5. Об’єм водню, необхідний для повного гідрування 15 л бутину, дорівнює:

А) 15 л;

Б) 30 л;

В) 7,5 л;

Г) 3,5 л.

6. Молекулярна формула вуглеводню, масова частка Карбону в якому становить 90 %, а відносна густина за гелієм дорівнює 30:

А) C9H9;

Б) C9H12;

В) C4H10;

Г) C2H4.

7. Складіть структурні формули чотирьох ізомерів, що відповідають формулі C8H10, і назвіть їх.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень:

Контроль рівня навчальних досягнень з тем Вуглеводні та Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

9. Унаслідок згоряння 0,224 л деякого вуглеводню (за н. у.) утворилися вуглекислий газ об’ємом 0,448 л і вода масою 0,18 г. Відносна густина речовини за гелієм дорівнює 6,5. Визначте молекулярну формулу цієї речовини. (2H2)

10. Обчисліть, який об’єм ацетилену (н. у.) можна одержати з 250 г кальцій карбіду, що містить 25 % домішок, якщо вихід ацетилену становить 80 % від теоретично можливого.

Варіант ІІІ

1. До гомологічного ряду алкенів належить:

А) C2H2;

Б) C6H6;

В) C2H6;

Г) C6H12.

2. Природний газ не використовується:

А) в органічному синтезі;

Б) як паливо;

В) для зварювання металів.

3. Назвіть вид ізомерії, характерний для алканів:

А) структурна;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторова;

Г) міжкласова.

4. Просторова будова молекули бензену:

А) лінійна;

Б) тетраедрична;

В) плоска.

5. Об’єм водню, що виділиться в результаті термічного розкладання 12 л метану:

А) 22,4 л;

Б) 6 л;

В) 12 л;

Г) 24 л.

6. Молекулярна формула вуглеводню, масова частка Карбону в якому становить 85,68 %, а відносна густина за вуглекислим газом – 1,27:

А) C4H10;

Б) C4H8;

В) C6H6;

Г) C3H4.

7. Складіть структурні формули чотирьох ізомерів речовини складу C9H12 і назвіть їх.

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:

Контроль рівня навчальних досягнень з тем Вуглеводні та Природні джерела вуглеводнів та їх переробка

9. 0,72 г вуглеводню спалили. При цьому виділилися 1,12 л вуглекислого газу (за н. у.) і вода масою 1,08 г. Відносна густина парів цієї речовини за киснем – 2,25. Визначте формулу цієї сполуки. (C5H12)

10. Обчисліть, який об’єм етану (н. у.) можна одержати в результаті взаємодії 14 л ацетилену й 20 л водню, якщо вихід етану становить 75 % від теоретично можливого.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Приклади синонімічних рядів.
Ви зараз читаєте: Контроль рівня навчальних досягнень з тем “Вуглеводні” та “Природні джерела вуглеводнів та їх переробка”