Контроль рівня навчальних досягнень з теми “Вуглеводні”І СЕМЕСТР

Тема 2. ВУГЛЕВОДНІ

Урок 22

Тема уроку. Контроль рівня навчальних досягнень з теми “Вуглеводні”

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми “Вуглеводні”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова самостійна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна робота

Учитель

розподіляє між учнями варіанти роботи, повідомляє порядок виконання завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1, 2, 3, 4, B, 6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, разом перші шість завдань – 3 бали;

– завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

III. Домашнє завдання

Повторити

матеріал про вуглеводні.

Варіант І

1. Загальна формула етиленових вуглеводнів – …

2. Гібридизація – це явище змішування й вирівнювання за формою й енергією… з утворенням однакових…

3. Назвіть вид ізомерії, не характерний для алкінів:

А) структурна;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторова;

Г) міжкласова.

4. Установіть відповідність:

Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні

1) 2-метилпропан

2) пропен

3) 1-хлор-1-бутен

4) 3-метил-1-бутин

5. Укажіть, який об’єм хлору приєднається до 5 л ацетилену відповідно до рівняння: C2H2 + 2Cl2 Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні C2H2Cl4

А) 5 л;

Б) 10 л;

В) 2,5 л;

Г) 22,4 л.

6. Метан застосовують:

А) як паливо;

Б) як ліки;

В) для зварювання металів;

Г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери й два найближчі гомологи до речовини, назвіть їх:

Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень: С2Н6 Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні C2H4 Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні С2Н5Сl Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні С4Н10 Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні CO2

9. Обчисліть об’єм етану, який можна одержати в результаті взаємодії 10 л етилену і 5 л водню (н. у.).

10. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо внаслідок спалювання наважки цієї речовини масою 5,8 г утворилося 17,6 г вуглекислого газу й 9 г водню, а відносна густина за азотом дорівнює 2,07. (C4H10)

Варіант ІІ

1. Загальна формула гомологічного ряду алканів – …

2. Гомологічний ряд – це послідовність речовин, що подібні за… але відрізняються…

3. Назвіть види ізомерії, характерні для алкенів:

А) структурна;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторова;

Г) міжкласова.

4. Установіть відповідність:

Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні

1) 3-метил-1-бутин

2) 2-хлор-2-метилпропан

3) 1-бутен

4) 2,2-диметилпропан

5. Укажіть, який об’єм водню необхідний для повного гідрування 7 л етилену відповідно до рівняння: С2Н4 + Н2 Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні С2Нб

А) 7 л;

Б) 6 л;

В) 14 л;

Г) 3,5 л.

6. Ацетилен застосовують:

А) як паливо;

Б) як ліки;

В) для зварювання металів;

Г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери й два найближчі гомологи до речовини, назвіть їх:

Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень:

Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні

9. Обчисліть об’єм повітря, що знадобиться для спалювання суміші, яка складається з 5 л етилену й 7 л ацетилену (н. у.).

10. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо внаслідок спалювання 1,12 г цього вуглеводню утворилося 1,792 л вуглекислого газу (н. у.) і 1,44 г води, а відносна густина його за гелієм дорівнює 28. (C8H16)

Варіант ІІІ

1. Загальна формула ацетиленових вуглеводнів – …

2. Ізомерія – це явище існування речовин з однаковим… і різним…

3. Назвіть види ізомерії, характерні для алканів:

А) структурна;

Б) положення кратного зв’язку;

В) просторова;

Г) міжкласова.

4. Установіть відповідність:

Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні

1) 1-хлор-2-метилбутан

2) 2-бутен

3) 2-метилпропан

4) 4-метил-2-бутин

5. Укажіть, який об’єм водню виділиться в результаті термічного розкладання метану відповідно до рівняння: CH4 Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні С + 2H2

А) 22,4 л;

Б) 6 л;

В) 12 л;

Г) 24 л.

6. Етилен застосовують:

А) у медицині;

Б) для зварювання металів;

В) як розчинник;

Г) як сировину хімічного синтезу.

7. Напишіть два ізомери й два найближчі гомологи до речовини, назвіть їх:

Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні

8. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень: С Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні CH4 Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні CH3Cl Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні C2H6 Контроль рівня навчальних досягнень з теми Вуглеводні C2H4

9. Обчисліть об’єм етилену, який можна одержати з 25 л ацетилену й 15 л водню (н. у.).

10. Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо в результаті спалювання 1,76 г цього вуглеводню виділилося 5,28 г карбон(IV) оксиду, а відносна густина його за вуглекислим газом становить 2.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Яке значення має рух для тварин.
Ви зараз читаєте: Контроль рівня навчальних досягнень з теми “Вуглеводні”