КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ


ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 9. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

Мета: перевірити якість засвоєння знань в процесі розв’язування тестових завдань.

Обладнання: ПСХЕ, індивідуальні завдання в тестовій формі.

Тип уроку: контроль знань.

Форми роботи: індивідуальна робота за тестовими завданнями.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Контрольна робота

Перед початком тестування вчитель має проінструктувати учнів про послідовність виконання роботи, звернути увагу на

те, що в роботі є завдання з однією правильною відповіддю, з декількома правильними відповідями, завдання на послідовність, відповідність і завдання відкритої форми – перетворення й задачі.

І варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть місце металів у ПС:

А) у верхній правій частині;

Б) у головних підгрупах;

В) у побічних підгрупах;

Г) у лівій нижній частині, І-ІІІ

Групах і побічних підгрупах.

2. Укажіть лужноземельний метал:

А) Mg;

Б) Na;

В) Al;

Г) Fe.

3. Укажіть найбільш м’який метал:

А) алюміній;

Б) золото;

В) калій;

Г) цезій.

4. Укажіть метал,

який має найменшу теплопровідність:

А) олово;

Б) свинець;

В) мідь;

Г) ртуть.

5. Укажіть лужний метал:

А) Ca;

Б) K;

В) Cr;

Г) Mn.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії натрію з водою:

А) Na2O;

Б) NaOH;

В) NaH;

Г) Na2O2.

7. Укажіть, які властивості проявляють оксиди лужних і лужноземельних металів:

А) кислотні;

Б) амфотерні;

В) основні;

Г) окисні.

8. Укажіть речовину, яка може реагувати з калієм:

А) К;

Б) MgO;

В) Cl2;

Г) SO2.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть метали, які мають ступінь окиснення +1:

А) Алюміній;

Б) Ферум;

В) Натрій;

Г) Рубідій.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати кальцій оксид:

А) Ва;

Б) MgO;

В) HCl;

Г) CO2.

11. Укажіть сполуки, які спричиняють тимчасову твердість води:

А) Na2SO4;

Б) MgSO4;

В) Mg(HCO3)2;

Г) Ca(HCO3)2.

12. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

А) вологе повітря;

Б) вугілля;

В) сульфур(ІV) оксид;

Г) фосфор.

13. Укажіть речовини, з якими може реагувати натрій гідроксид:

А) H2SO4;

Б) MgO;

В) N2;

Г) SO3.

14. Укажіть особливості будови атомів металів:

А) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

Б) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів;

В) менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

Г) більші радіуси атомів порівняно з неметалами.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність посилення металічних властивостей:

А) Rb;

Б) K;

В) Li;

Г) Na.

1

2

3

4

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

18. На 8 г магній оксиду подіяли сульфатною кислотою. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

20. Який об’єм водню (н. у.) утвориться внаслідок взаємодії калію з 300 г 9,8%-го розчину сульфатної кислоти?

ІІ варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть, як називається руйнування металів у природних умовах:

А) алюмінотермія;

Б) металургія;

В) корозія;

Г) електроліз.

2. Укажіть формулу калій гідроксиду:

А) K2O;

Б) K2O2;

В) KOH;

Г) K2SO4.

3. Укажіть, чим усувають постійну твердість води:

А) кип’ятінням;

Б) дією соди;

В) дією вапняного молока;

Г) кислотою.

4. Укажіть сполуку, яку можна використовувати для відновлення металів:

А) Na2SO3;

Б) CO2;

В) CO;

Г) K2O.

5. Укажіть лужний метал:

А) Ba;

Б) Be;

В) Cu;

Г) Fr.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок узаємодії калію з водою:

А) K2O2;

Б) KH;

В) KOH;

Г) K2O.

7. Укажіть властивості, які проявляють оксиди лужних і лужноземельних металів:

А) відновні;

Б) основні;

В) амфотерні;

Г) кислотні.

8. Укажіть речовину, яка може реагувати з кальцієм:

А) K2O;

Б) S;

В) NaOH;

Г) SO3.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть метали, які мають ступінь окиснення +2:

А) Калій;

Б) Барій;

В) Магній;

Г) Алюміній.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати натрій оксид:

А) Са;

Б) SO3;

В) H2O;

Г) KOH.

11. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

А) вологе повітря;

Б) вугілля;

В) сульфур(ІV) оксид;

Г) фосфор.

12. Укажіть речовини, з якими може реагувати натрій гідроксид:

А) H2SO4;

Б) MgO;

В) N2;

Г) SO3.

13. Укажіть правильні твердження:

А) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

Б) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електронів;

В) менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

Г) більші радіуси атомів порівняно з неметалами.

14. Укажіть сполуки, які спричиняють постійну твердість води:

А) Na2SO4;

Б) MgSO4;

В) Mg(HCO3)2;

Г) CaCl2.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність послаблення металічних властивостей:

А) Al;

Б) Na;

В) Si;

Г) Mg.

1

2

3

4

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

18. На кальцій оксид подіяли 19,6 г сульфатної кислоти. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

K КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ K2O КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ KOH КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ KCl КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ AgCl.

20. На лужний метал масою 9,2 г подіяли хлоридною кислотою. При цьому утворилося 4,48 л (н. у.) газу. Визначте метал.

ІІІ варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть, як називається зв’язок, що обумовлюють вільні електрони:

А) ковалентний;

Б) іонний;

В) металічний;

Г) водневий.

2. Укажіть формулу магній гідроксиду:

А) MgO;

Б) Mg(HCO3)2;

В) Mg(OH)Cl;

Г) Mg(OH)2.

3. Укажіть, чим можна пояснити спільне у фізичних властивостях металів:

А) утворенням іонів;

Б) утворенням спільних електронних пар;

В) особливостями будови металічної кристалічної гратки;

Г) утворенням диполів.

4. Укажіть сполуку, яка належить до оксидних руд:

А) Na2CO3;

Б) FeS2;

В) Fe2O3;

Г) FrO.

5. Укажіть лужноземельний метал:

А) Br;

Б) Be;

В) Hg;

Г) Sr.

6. Укажіть сполуку, яка утворюється внаслідок взаємодії барію з водою:

А) BaO2;

Б) Ba(OH)2;

В) BaH2;

Г) BaO.

7. Укажіть властивості, які проявляють оксиди лужних металів:

А) окисні;

Б) кислотні;

В) амфотерні;

Г) основні.

8. Укажіть речовину, яка не може реагувати з літієм:

А) H2O;

Б) S;

В) HCl;

Г) SO2.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть пари металів, які мають ступінь окиснення +1:

А) Калій і Барій;

Б) Стронцій і Барій;

В) Натрій і Цезій;

Г) Калій і Францій.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати барій гідроксид:

А) HCl;

Б) CO;

В) H2O;

Г) Р2O5.

11. Укажіть фактори, які спричиняють корозію металів:

А) дія кислот;

Б) волога;

В) пісок;

Г) сірка.

12. Укажіть речовини, з якими не може реагувати калій оксид:

А) H2SO3;

Б) BaO;

В) N2;

Г) CO2.

13. Укажіть правильні твердження:

А) метали у природі поширені переважно у вигляді сполук;

Б) у металах ковалентний зв’язок;

В) метали з оксидних руд добувають відновленням;

Г) метали в хімічних реакціях приєднують електрони.

14. Укажіть сполуки, які спричиняють тимчасову твердість води:

А) CaSO4;

Б) MgSO4;

В) Mg(HCO3)2;

Г) Ca(HCO3)2.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність посилення металічних властивостей:

А) Са;

Б) Mg;

В) Ва;

Г) Sr.

1

2

3

4

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

18. На 9,6 г магнію подіяли хлоридною кислотою. Який об’єм (н. у.) водню утворився?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

20. На натрій оксид подіяли 40 г 6,3%-го розчину нітратної кислоти. Яка маса солі утворилась?

IV варіант

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Укажіть місце лужних металів у ПС:

А) у верхній правій частині;

Б) у І групі головній підгрупі;

В) у побічних підгрупах;

Г) у ІІ групі побічній підгрупі.

2. Укажіть лужний метал:

А) Ва;

Б) Са;

В) Al;

Г) Fr.

3. Укажіть найбільш пластичний метал:

А) алюміній;

Б) золото;

В) срібло;

Г) цинк.

4. Укажіть метал, який міститься в земній корі у вільному стані:

А) золото;

Б) свинець;

В) кальцій;

Г) ртуть.

5. Укажіть назву методу добування металів з оксидних руд алюмінієм:

А) силікотермія;

Б) алюмінотермія;

В) електроліз;

Г) термоліз.

6. Укажіть сполуку А, яка утворюється в схемі перетворень

Na2O КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ A КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ Na2CO3:

А) NaCl;

Б) NaH;

В) NaOH;

Г) Na2O2.

7. Укажіть властивості, які проявляють оксиди лужноземельних металів:

А) кислотні;

Б) амфотерні;

В) основні;

Г) окисні.

8. Укажіть речовину, яка не може реагувати з магнієм:

А) Ca(OH)2;

Б) HCl;

В) Cl2;

Г) O2.

Завдання з декількома правильними відповідями

9. Укажіть метали, які енергійно реагують з водою:

А) кальцій;

Б) ферум;

В) натрій;

Г) мідь.

10. Укажіть речовини, з якими може реагувати кальцій гідроксид:

А) Ва;

Б) P2O5;

В) H2SO4;

Г) S.

11. Укажіть чим можна зменшити тимчасову твердість води:

А) Na2CO3;

Б) Na2SO4;

В) Ca(OH)2;

Г) Ca(HCO3)2.

12. Укажіть газоподібні речовини, які спричиняють корозію металів:

А) Cl2;

Б) O2;

В) H2S;

Г) NO2.

13. Укажіть речовини, з якими може реагувати літій оксид:

А) H2;

Б) HNO3;

В) Br2;

Г) SO3.

14. Укажіть правильні твердження:

А) у металів менші радіуси атомів порівняно з неметалами;

Б) у металів більші радіуси атомів порівняно з неметалами;

В) у металів на зовнішній оболонці невелика кількість електронів (від одного до трьох);

Г) у металів на зовнішній оболонці чотири й більше електрони.

Завдання на встановлення відповідності й послідовності

15. Укажіть послідовність послаблення металічних властивостей:

А) Са;

Б) К;

В) Ті;

Г) Sс.

1

2

3

4

16. Укажіть відповідність металу його електронній формулі.

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

17. Укажіть відповідність реагентів і продуктів реакції:

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

18. На калій гідроксид подіяли 39,6 г сульфатної кислоти. Яка маса солі утворилась?

19. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ

20. На лужний метал масою 18,4 г подіяли водою. При цьому утворилося 8,96 л водню (н. у.). Який це метал?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Як позначається розтягнення в фізиці.
Ви зараз читаєте: КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗА ПІДТЕМОЮ