Контрольна робота № 1 з теми “Неметали та їхні сполуки”

I СЕМЕСТР

Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.)

УРОК 16

Тема уроку. Контрольна робота № 1 з теми “Неметали та їхні сполуки”

Цілі уроку: узагальнити та скоригувати знання учнів з теми “Неметали та їхні сполуки”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

Обладнання: картки-завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організація

класу

ІІ. Письмова контрольна робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

– завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань – 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40

хв.

ІІІ. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про застосування нітратної та фосфатної кислот.

Варіант І

1. Формула вищого оксиду елементів підгрупи Оксигену:

А) Е2O3;

Б) EO2;

В) EO3;

Г) E2O5.

2. Амоніак за фізичними властивостями:

А) газ жовтого кольору без запаху, розчинний у воді;

Б) безбарвний газ із різким запахом, розчинний у воді,

В) безбарвний газ без запаху, розчинний у воді.

3. Алотропними видозмінами Сульфуру є сірки:

А) червона й чорна;

Б) жовта й коричнева;

В) кристалічна й пластична.

4. Кількість зв’язків між атомами Нітрогену в молекулі азоту:

А) один;

Б) два;

В) три.

5. Найбільша кількість азоту в природі міститься:

А) у повітрі;

Б) у грунті;

В) у воді.

6. Формула вищого гідроксиду елементів підгрупи Карбону:

А) HEO3;

Б) H2EO3;

В) HEO4;

Г) H2EO4.

7. Здійсніть схему перетворень: Контрольна робота № 1 з теми Неметали та їхні сполуки

8. Реакцію 5 запишіть у іонно-молекулярній формі.

9. До розчину сульфатної кислоти масою 4,9 г додали кальцій карбонат масою 10 г. Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н. у.), що утворився в результаті реакції.

10. Обчисліть об’єм амоніаку (н. у.), який можна одержати в результаті взаємодії амоній хлориду масою 30 г з надлишком кальцій гідроксиду, прийнявши, що об’ємна частка виходу амоніаку становить 92 %.

Варіант ІІ

1. Розподіл електронів на зовнішньому рівні атомів елементів підгрупи Оксигену:

А) s2 p3 d1;

Б) s2 p4 d0;

В) s1 p3 d2.

2. Виберіть фізичні властивості азоту:

А) газ;

Б) газ без запаху;

В) безбарвний газ без запаху;

Г) безбарвний газ без запаху, не розчинний у воді.

3. До фізичних властивостей сульфатної кислоти належать такі:

А) газ;

Б) масляниста рідина;

В) відсутність кольору;

Г) жовтий колір;

Д) відсутність запаху;

Е) слабкий запах.

4. Установіть відповідність:

Формула Назва

1. NH3 А. Амоній хлорид

2. NH4OH Б. Амоніак

3. NH4Cl В. Амоній гідроксид

5. Сірка в природі поширена:

А) лише у вільному стані;

Б) лише у зв’язаному стані;

В) і у вільному, і у зв’язаному станах.

6. Характерними ступенями окиснення елементів підгрупи Карбону є:

А) +4, +2, -4;

Б) +3, +5, -1, -2, -3;

В) +4, +5, -3.

7. Здійсніть схему перетворень: Контрольна робота № 1 з теми Неметали та їхні сполуки

8. Реакцію 1 запишіть у іонно-молекулярній формі.

9. Обчисліть об’єм водню (н. у.), що виділиться в результаті взаємодії розчину сульфатної кислоти масою 17,6 г з алюмінієм масою 2,7 г.

10. У результаті взаємодії кальцій гідроксиду масою 37 г з амоній сульфатом одержали 15 г амоніаку. Обчисліть масову частку виходу амоніаку.

Варіант ІІІ

1. Характерними ступенями окиснення елементів підгрупи Нітрогену є:

А) +1, +2, +3, +5, -1, -2, -3;

Б) +3, +5, -1, -2, -3;

В) +3, +5, -3.

2. Сульфур(IV) оксид за хімічними властивостями належить до групи:

А) основних;

Б) кислотних;

В) амфотерних.

3. Фосфор у природі поширений у стані:

А) вільному;

Б) зв’язаному;

В) і у вільному, і у зв’язаному.

4. червоний фосфор застосовується:

А) як добриво;

Б) для виготовлення іграшок;

В) для виготовлення сірників.

5. Природною сполукою Силіцію є:

А) кварц;

Б) халцедон;

В) пірит;

Г) крейда.

6. До фізичних властивостей сульфур(VI) оксиду належать такі:

А) рідина;

Б) газ;

В) відсутність запаху;

Г) запах;

Д) розчинний у воді;

Е) нерозчинний у воді.

7. Напишіть рівняння реакцій для здійснення схеми перетворень: Контрольна робота № 1 з теми Неметали та їхні сполуки

8. Реакцію 1 запишіть у іонно-молекулярній формі.

9. Обчисліть об’єм сірчистого газу (н. у.), що виділиться в результаті взаємодії сірки масою 9,6 г з киснем об’ємом 4,48 л (н. у.).

10. Обчисліть масу нітратної кислоти, яку можна одержати з натрій нітрату масою 17 г у результаті його взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою, якщо масова частка виходу нітратної кислоти становить 96 %.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...Дуга кола і центральний кут.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота № 1 з теми “Неметали та їхні сполуки”