Контрольна робота 2 з теми “Операційна система”

ТЕМА 3. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ (9 ГОДИН)

Урок 19

Контрольна робота 2 з теми “Операційна система”

Мета: перевірка знань, вмінь та навичок учнів з теми “Операційна система”.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ

І варіант

II варіант

І рівень

(тестові завдання, за кожну правильну відповідь по 0,5 бали)

1. Визначте сукупність програм, які забезпечують управління роботою комп’ютера та виконання програм:

А) оперативна

пам’ять;

Б) файлова система;

В) операційна система;

Г) програмне забезпечення

1. Укажіть, що відносять до головних особливостей інтерфейсу ОС Windows:

А) використання миші та клавіатури;

Б) наявність контекстного меню;

В) відкриття будь-якого додатка;

Г) забезпечення швидкого переходу від одного додатка до іншого

2. Укажіть документ в ОС Windows:

А) вікно, в якому міститься об’єкт;

Б) об’єкт, з яким працює прикладна програма

В) набір інструментів;

Г) спеціально розроблена прикладна програма;

Д) спеціальна область пам’яті, яка використовується для

пересилання даних

2. Укажіть програму в ОС Windows:

А) панель задач;

Б) файли-дані;

В) ярлик;

Г) каталог;

Д) файли з розширенням. ехе та. com;

Е) піктограма

3. Укажіть визначення контекстного меню:

А) набір вказівок для роботи з об’єктом;

Б) набір піктограм – програм, які найчастіше використовуються;

В) панель задач;

Г) група операцій, доступних користувачу;

Д) елемент вікна додатка, в якому фіксується довідкова інформація про операції, що виконуються

3. Укажіть визначення Панелі інструментів:

А) набір спеціальних засобів, які використовуються для спрощення роботи над документом;

Б) елемент вікна додатку, в якому фіксується довідникова інформація про поточний стан справ та з’являється підказка про призначення тієї або іншої вказівки;

В) верхній рядок вікна, в якому знаходяться елементи, що дозволяють управляти вікном як цілим об’єктом

4. Визначте, за допомогою якої комбінації клавіш у ОС Windows можна перемістити файл до буфера обміну:

А) Ctrl +Р;

Б) Ctrl +С;

В) Ctrl +V;

Г) Ctrl +Х

4. Визначте, за допомогою якої комбінації клавіш у ОС Windows можна вставити файл з буфера обміну:

А) Ctrl +Р;

Б) Ctrl +С;

В) Ctrl +V;

Г) Ctrl +Х

5. Визначте, за допомогою якої клавіші чи комбінації клавіш у ОС Windows можна виділяти файли вибірково:

А) Shift;

Б) Ctrl;

В) Ctrl +А;

Г) Shift +А

5. Визначте, за допомогою якої комбінації клавіш можна відмінити останні дії ОС Windows:

А) Ctrl +А;

Б) Ctrl +С;

В) Ctrl +D;

Г) Ctrl +Z

6. 3 поданих дій складіть алгоритм переміщення папки А в папку В, поставивши зліва замість крапок цифри:

… виконати вказівку Правка/ Вставити;

… відкрити папку В;

… виконати вказівку Правка/ Вирізати;

… виділити папку А

6. 3 поданих дій складіть алгоритм перейменування папки А в папку В (поставте зліва замість крапок цифри):

… виконати вказівку Файл/Перейменувати;

… введіть нове ім’я;

… виділити папку А;

… натиснути клавішу Enter

7. Укажіть, для чого створюють ярлик;

А) для швидкого друку потрібного документа;

Б) для швидкого копіювання потрібного об’єкта;

В) для швидкого зберігання потрібного об’єкта;

С) для швидкого доступу до потрібного об’єкта;

Д) для швидкого редагування потрібного об’єкта

7. Визначте, які об’єкти робочого столу є стандартними і знаходяться на кожному комп’ютері:

А) “Мій комп’ютер” і “Корзина”;

Б) “Мій комп’ютер” і “Провідник”;

В) “Мій комп’ютер” і програми Word, Excel, Access;

Г) “Мій комп’ютер” та “Ігри”;

Д) “Корзина” і “Провідник”

8. Визначте, які файли відповідають шаблону а*.*:

А) a1.doc;

Б) ca1.doc;

В) a. doc;

Г) а1

8. Визначте, які файли відповідають шаблону а?.*:

А) a1.doc;

Б) ca1.doc;

В) a. doc;

Г) а1

II рівень

(завдання з короткими відповідями, за кожну правильну відповідь по 1 балу)

1. Які способи реалізації копіювання файлів у системі Windows ви знаєте?

1. Чим відрізняється пересування об’єктів у системі Windows правою та лівою клавішею?

2. Як записати повне ім’я файлу РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці ДРУК, розміщеній у папці 10-А, що на диску А:?

2. Як записати повне ім’я файлу РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці АЛГЕБРА, розміщеній у папці 10-Б, що на диску С:?

3. Які символи-замінники використовуються в масках? Для чого?

3. Як виділити довільну групу файлів чи папок?

4. Укажіть основні види вікон ОС

4. Назвіть основні елементи діалогового вікна ОС

ІІІ рівень

(завдання з розгорнутою відповіддю, за кожну правильну відповідь по 2 бали)

Практичне виконання завдань

1. Наведіть алгоритм виконання завдання:

“Додати у розкладку клавіатури “Німецьку мову”. Як здійснюється настройка “Дати та часу?”

1. Наведіть алгоритм виконання завдання:

“Отримати інформацію про комп’ютер (операційна система, об’єм оперативної пам’яті, об’єм вінчестера)”

2. Помістіть у “Головне меню” вказівку виклику програми “Калькулятор”

2. Створіть на робочому столі ярлик програми “Калькулятор”


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Загальна характеристика звукового складу мови.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота 2 з теми “Операційна система”