Контрольна робота з мовної теми “Числівник. Займенник”

Тема. Контрольна робота з мовної теми “Числівник. Займенник”.

Мета. Перевірити знання і рівень сформованості вмінь, набутих під час опрацювання розділів “Числівник”, “Займенник”.

Обладнання: картки-завдання.

Хід уроку

I. Організація класу.

II. Виконання контрольної роботи з теми.

Варіант 1

Вибери правильну відповідь і підкресли її або познач (1-4).

1. Числівники – це слова, що означають:

А) назву предмета;

Б) ознаку предмета;

В) кількість предметів або їх порядок при лічбі.

2. Числівники

відповідають на питання:

А) хто? що?

Б) скільки? який? котрий?

В) коли? як? де?

3. У реченні особові займенники вживаються замість:

А) іменників;

Б) прикметників;

В) дієслів.

4. Познач рядок з особовими займенниками.

А) Суничка, вона, два, крила;

Б) я, ти, вони, він, вона, ви;

В) воно, хлоп’я, один, ми.

5. Запиши вираз словами, уживаючи прийменник від.

60 – 5 = 55

6. Прочитай вірш. Підкресли особові займенники. Визнач і надпиши їх особу.

Нам гарно й весело рости,

Ми дружим – я і ти.

І скрізь, по нашій всій землі,

У нас живуть брати.

М. Пригара

7. Займенник я зміни за

питаннями і запиши.

Кого?

Кому?

Ким?

На кому?

8. Побудуй і запиши за наданою схемою речення так, щоб підмет і другорядний член виражалися займенниками.

Контрольна робота з мовної теми Числівник. Займенник

Варіант 2

Вибери правильну відповідь і підкресли її або познач (1-4).

1. Займенник – це:

А) частина мови, що вказує на предмет, але не називає його;

Б) частина мови, яка називає предмет;

В) службове слово.

2. Займенники з прийменниками пишуться:

А) разом;

Б) через дефіс;

В) окремо.

3. У якому рядку записані числівники, що відповідають на питання котрий??

А) Тридцять, сьомий, вісім;

Б) третій, чотирнадцятий, десятий;

В) сорок, п’ять, одинадцять.

4. У якому рядку всі числівники записані правильно?

А) Вісімдесят, шістсот, одинацять;

Б) вісімдесять, шіссот, одинадцять;

В) вісімдесят, шістсот, одинадцять.

5. Запиши вираз словами, уживаючи прийменник до.

70 + 20 = 90

6. Прочитай вірш. Підкресли особові займенники. Визнач і надпиши їх особу.

Дасть мені матуся скибку:

– Хлопчику, гляди!

Ти ж на вулицю гуляти

З хлібом не іди!

Бо упустиш ненароком,

Стопчеш чобітьми,

В буханець отой пахучий

Душу вклали ми.

Л. Компанієць

7. Займенник він зміни за питаннями і запиши.

Кого?

Кому?

Ким?

На кому?

8. Побудуй і запиши за поданою схемою речення так, щоб підмет і другорядний член виражалися займенниками.

III. Збір зошитів.

IV. Підсумок уроку.

– Хто бажає, поставте питання за змістом контрольної роботи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Скласти речення з дієсловами в переносному значенні.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота з мовної теми “Числівник. Займенник”