Контрольна робота з теми “Металічні елементи та їхні сполуки”

ІІ семестр

Тема 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (13 годин)

УРОК 34

Контрольна робота з теми “Металічні елементи та їхні сполуки”

Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми “Металічні елементи та їхні сполуки”; визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

Форми роботи: письмова контрольна робота.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Письмова контрольна

робота

Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

– завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6 – тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

– завдання 7, 8, 9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань учень отримує 9 балів;

– завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Час на виконання роботи – 40 хв.

Варіант І

1. Під час

хімічної реакції метали:

А) віддають електрони зовнішнього енергетичного рівня;

Б) приєднують електрони зовнішнього енергетичного рівня;

В) не змінюють зовнішнього енергетичного рівня.

2. Електроліз переважно використовують для одержання:

А) малоактивних металів;

Б) найбільш активних металів;

В) металів, що в ряду активності розташовуються після водню.

3. Найбільшу електро – й теплопровідність має метал:

А) Са;

Б) Al;

В) Ag.

4. Укажіть рівняння можливої хімічної реакції:

А) Mg + Pb(NO3)2 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

Б) Ag + Cu(NO3)2 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

В) Zn + Mg(NO3)2 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

5. Укажіть окисник у реакції: Ca + H2O Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки Ca(OH)2 + H2

А) Са;

Б) H2O;

В) H2.

6. Об’єм водню, що виділяється в результаті взаємодії заліза масою 2,8 г з надлишком розбавленої сульфатної кислоти:

А) 3,36 л;

Б) 2,24 л;

В) 1,12 л.

7. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

Перше рівняння розберіть як ОВР, друге і третє запишіть у молекулярно-іонній формі.

8. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) K + H2O Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

2) Al + С Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

3) Cu + FeSO4 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

4) Fe + H2SO4 (конц.) Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

9. Унаслідок взаємодії лужного металу масою 2,76 г з надлишком води виділився газ об’ємом 1,344 л (н. у.). Визначте метал.

10. Обчисліть масу магнітного залізняку, з якого одержали 5,6 т заліза в результаті відновлення карбон(II) оксидом, якщо масова частка Fe3O4 в руді становить 0,8 %.

Варіант ІІ

1. Метали реагують з розчином солі, якщо:

А) до складу солі входить більш активний метал;

Б) до складу солі входить метал такої ж активності;

В) метал-реагент активніший за той, що входить до складу солі.

2. Сплави складаються:

А) тільки з металів;

Б) з металів і неметалів;

В) тільки з неметалів.

3. Найвищу твердість мають метали:

А) Cu, Fe;

Б) Cr, Ті;

В) Cr, W.

4. Укажіть неможливу реакцію:

А) Zn + AgNO3 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

Б) Zn + CuCl2 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

В) Ag + CuSO4 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

5. Укажіть відновник у реакції: 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

А) Al;

Б) H+;

В) H2.

6. У результаті реакції кальцію масою 2 г з надлишком води виділився водень об’ємом:

А) 2,24 л;

Б) 1,12 л;

В) 1,24 л.

7. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

8. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) Ca + H2O Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

2) Fe + HNO3 (конц.) Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

3) Ni + AlCl3 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

4) Al(OH)3 + HCl Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

9. На двовалентний метал масою 6 г подіяли водяною парою, унаслідок чого виділився газ об’ємом 5,6 л (н. у.). Визначте метал.

10. Обчисліть витрату глинозему, масова частка алюміній оксиду в якому становить 95 %, у процесі електролітичного одержання 1 т алюмінію.

Варіант ІІІ

1. З водою за звичайних умов реагують метали:

А) побічних підгруп I-III груп;

Б) головних підгруп I-II груп;

В) побічної підгрупи VIII групи.

2. Для вповільнення корозії використовують:

А) покриття активного металу менш активним;

Б) покриття неметалу металом;

В) покриття металу іншим металом з такою ж активністю.

3. До легких металів належать:

А) Li, Na, Al;

Б) Fe, Cu, Ag;

В) Zn, Pb, Au.

4. Укажіть неможливу реакцію:

А) CuSO4 + Zn Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

Б) Zn (NO3)2 + Ni Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

В) PbCl2+ Zn Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

5. Укажіть відновник у реакції: 2Fe + 3Br2 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки 2FeBr3

А) Fe3+;

Б) Br2;

В) Fe.

6. Запишіть рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити перетворення:

Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

7. Допишіть рівняння можливих реакцій:

1) ZnCl2 + Cu Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

3) Al + S Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

2) Na + H2O Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

4) Fe + Mg (NO3)2 Контрольна робота з теми Металічні елементи та їхні сполуки

8. На одновалентний метал масою 5,85 г подіяли надлишком води. Виділився газ об’ємом 1,68 л (н. у.). Визначте метал.

9. Обчисліть теоретичні витрати коксу, необхідні для відновлення заліза з 400 т руди, масова частка ферум(ІІІ) оксиду в якій становить 92 %. Кокс при цьому окислюється до С02.

ІІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал про властивості металічних елементів та їхніх сполук.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Словотвірний ланцюжок.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота з теми “Металічні елементи та їхні сполуки”