Контрольна робота за темою “Тиск твердих тіл, рідин і газів”


Мета : перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми “Тиск твердих тіл, рідин і газів”; розвивати логічне та алгоритмічне мислення; виховувати культуру оформлення контрольної роботи.

Тип уроку : урок перевірки знань, умінь, навичок.

Обладнання : картки для тематичного оцінювання.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

ІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Працюємо самостійно.

Варіант 1

1. (0,5 бала) Яку фізичну величину визначають за формулою p = F/S?

А Роботу;

Б потужність;

В тиск;

Г енергію.

2.

(0,5 бала) Як зміниться тиск, якщо силу тиску збільшити, не змінюючи площі опори?

А Збільшиться;

Б зменшиться;

В залишиться без змін;

Г в окремих випадках збільшиться, в окремих – зменшиться.

3. (0,5 бала) У якому стані речовина передає створений нею тиск тільки в напрямку дії сили?

А Твердому;

Б рідкому;

В газоподібному;

Г в рідкому і твердому.

4. (0,5 бала) Щоб обчислити тиск рідини на дно посудини, треба знати:

А вагу рідини і площу дна;

Б густину і висоту стовпа рідини;

В вагу і об’єм рідини.

5. (0,5 бала) Який із наведених виразів є рівнянням для гідравлічного преса?

src="/images/image051_82.jpg" class=""/>

6. (0,5бала) Щоб збільшити тиск рідини на дно посудини, треба…:

А зменшити площу дна;

Б збільшити площу дна;

В збільшити висоту стовпа рідини;

Г зменшити висоту стовпа рідини.

7. (1 бал) Який тиск чинить на землю трактор, якщо його вага дорівнює 45 000 Н, а площа обох гусениць – 1,5 м2?

8. (2 бали) На якій глибині в морі тиск води становить 515 кПа? (? = 1030 кг/м3)

9. (3 бали) Як зміниться тиск на на стіл банки з площею дна 80 cм2, якщо в неї налити 0,00056 м3 олії? (? = 920 кг/м3)

10. (3 бали) Атмосферний тиск біля підніжжя гори становить 775 мм рт. ст., а на її вершині – 748 мм рт. ст. Обчисліть висоту гори.

11. (4 бали) На столі лежать дві металеві пластинки однакових розмірів. Одна з них створює тиск 5,4 кПа, а друга – 21 кПа. Легша пластинка – алюмінієва. З якого металу виготовлена інша пластинка?

12. (5 балів) У сполучені посудини налили ртуть, а потім в одну з них – воду, а в іншу – бензин. Верхні рівні води і бензину збіглися. Яка різниця рівнів ртуті в посудинах, якщо висота стовпа води дорівнює 5 см?

Варіант 2

1. (0,5 бала) Яка з наведених одиниць є основною одиницею вимірювання тиску?

А Кілограм;

Б ньютон;

В паскаль;

Г джоуль.

2. (0,5 бала) Тиском називають величину, яка дорівнює…:

А силі, що діє на одиницю площі опори;

Б відношенню сили, що діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні;

В відношенню сили, що діє на поверхню, до площі цієї поверхні.

3. (0,5 бала) Як зміниться тиск, якщо площу опори зменшити, а силу тиску залишити такою самою?

А Збільшиться;

Б зменшиться;

В не зміниться;

Г у деяких випадках збільшиться, а в деяких – зменшиться.

4. (0,5 бала) Тиск газу на стінки посудини зумовлений…:

А температурою газу;

Б об’ємом газу;

В ударами молекул газу об стінки посудини;

Г рухом молекул газу.

5. (0,5 бала) Який із наведених виразів визначає тиск рідини на дно посудини?

Контрольна робота за темою Тиск твердих тіл, рідин і газів

6. (0,5 бала) Як змінюється атмосферний тиск з висотою?

А Не змінюється;

Б збільшується;

В зменшується.

7. (1 бал) У бочку налили шар нафти заввишки 0,3 м. Який тиск створює нафта на дно бочки? (? = 800 кг/м3)

8. (2 бали) З якою силою тисне людина на підлогу, якщо створюваний нею тиск дорівнює 30 000 Па, а площа стоп обох ніг – 250 см2?

9. (3 бали) Площа ілюмінатора батискафа дорівнює 2 дм2. З якою силою тисне на ілюмінатор вода під час занурення батискафа на глибину 10 км? (? = 1030 кг/м3)

10. (3 бали) Визначте силу, що діє на менший поршень гідравлічного преса, якщо на великий поршень діє сила 120 Н.

11. (4бали) На столі лежить пластмасова пластина завтовшки 1,5 см. Вона створює на стіл тиск 240 Па. Яка густина пластмаси?

12. (5 балів) Із дна акваріума прибрали камінь масою 780 г. У результаті тиск води на дно зменшився на 50 Па. Яка густина каменя, якщо довжина акваріума становить 30 см, а ширина – 20 см?

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити тему за відповідними параграфами підручника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Переносне значення слова.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота за темою “Тиск твердих тіл, рідин і газів”