Контрольна робота за темою “Застосування законів динаміки, статика, закони збереження”

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ДИНАМІКИ

Урок № 20

Тема. Контрольна робота за темою “Застосування законів динаміки, статика, закони збереження”

Мета: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів із вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Тематична контрольна робота

Початковий рівень

Варіант 1

1. У ліфті перебуває людина масою 80 кг. Відзначте всі правильні твердження.

А) Якщо ліфт нерухомий, вага людини дорівнює 800 Н.

Б) Якщо ліфт рухається зі сталою швидкістю вгору, вага людини є більшою

від 800 Н.

В) Якщо ліфт рухається зі сталою швидкістю вниз, вага людини є меншою від 800 Н.

2. Яку силу потрібно прикласти до важеля в точці B, щоб він залишився в рівновазі? Задачу розв’язати графічно.

Контрольна робота за темою Застосування законів динаміки, статика, закони збереження

3. Поясніть, чому енергія вимірюється в тих самих одиницях, що й робота.

Варіант 2

1. Санки зісковзують із крижаної гірки, причому швидкість санок збільшується. Відзначте всі правильні твердження.

А) Сила тяжіння, що діє на санки, напрямлена вертикально вниз.

Б) Сила реакції опори напрямлена вздовж гірки.

В) Рівнодійна всіх сил, прикладених до санок, напрямлена вздовж

похилої площини.

2. З якою силою треба тягти вгору кінець каната, щоб підняти вантаж, вага якого 50 Н?

Контрольна робота за темою Застосування законів динаміки, статика, закони збереження

3. Стиснута пружина, розпрямляючись, виконує роботу. Яка енергія при цьому витрачається?

Середній рівень

Варіант 1

1. За якого співвідношення сил, що діють на електровоз, він буде рівномірно підійматися по ухилу в 30°, якщо врахувати сили опору рухові? Розв’язання задачі супроводжуйте рисунком.

2. На землі лежить балка масою 90 кг. Яку силу необхідно прикласти, щоб підняти балку за один із її кінців?

3. Поїзд масою 2000 т іде горизонтальною ділянкою шляху зі сталою швидкістю 10 м/c. Коефіцієнт опору дорівнює 0,05. Яку потужність розвиває тепловоз на цій ділянці?

Варіант 2

1. Довжина похилої площини 200 см, а висота – 20 см. З яким прискоренням має зісковзувати з неї тіло за умови відсутності тертя?

2. Човен рівномірно тягнуть до берега двома канатами, розташованими в горизонтальній площині. Кут між канатами 90°. До канатів прикладено сили по 120 Н кожна. Якою є сила опору води?

3. Платформа масою 10 т рухається зі швидкістю 2 м/c. Її наздоганяє платформа масою 15 т, що рухається зі швидкістю 3 м/c. Якою буде швидкість цих платформ після удару? Удар вважати непружним.

Достатній рівень

Варіант 1

1. Вантаж масою 50 кг за допомогою каната підіймають вертикально вгору на висоту 10 м протягом 2 с. Вважаючи рух вантажу рівноприскореним, визначте силу пружності каната під час підняття. Вважайте, що початкова швидкість вантажу дорівнює нулю.

2. До кінців важеля прикладено напрямлені вниз сили 6 і 4 Н. Точка опори розташована на 5 см ближче до одного кінця важеля, ніж до другого. Якою є довжина важеля, якщо він перебуває в рівновазі?

3. Автомобіль рухається зі швидкістю 72 км/год. Перед перешкодою шофер загальмував. Який шлях пройде автомобіль до повної зупинки, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2?

4. Коли до пружини динамометра було підвішано тягар масою 5 кг, вона розтяглася до максимальної поділки шкали. Жорсткість пружини 1 кН/м. Яку роботу було виконано під час розтягнення пружини?

Варіант 2

1. На одному кінці нитки, перекинутої через нерухомий блок, висить тягар масою 7 кг. З якою силою потрібно тягти за другий кінець нитки, щоб тягар підіймався з прискоренням 1,2 м/c2?

2. Стрижень масою 9 кг і довжиною 1 м лежить на двох опорах. Одна з них підпирає лівий кінець стрижня, а друга розташована на відстані 10 см від правого кінця. З якою силою діє на стрижень кожна з опор?

3. Хлопчик на санках скотився з гори висотою 12 м. Визначте роботу сили тертя, якщо біля підніжжя гори швидкість була 10 м/c. Загальна маса хлопчика і санок 50 кг.

4. Як буде рухатися тіло по похилій площині, якщо проекція сили тяжіння на пряму, паралельну до похилої площини, чисельно дорівнює силі тертя?

Високий рівень

Варіант 1

1. На похилій площині довжиною 5 м і висотою 3 м розташований тягар масою 50 кг. Яку силу треба прикласти, щоб: а) утримувати тіло на похилій площині (? = 0,2); б) рівномірно підіймати його вгору; в) рівномірно опускати його вниз?

2. Драбина довжиною 4 м приставлена до ідеально гладкої стіни під кутом 60° до горизонту. Коефіцієнт тертя між драбиною та підлогою 0,33. На яку відстань уздовж драбини може піднятися людина, перш ніж драбина почне ковзати? Масою драбини знехтувати.

3. Куля (тіло круглої форми) масою 400 г налітає на нерухому кулю масою 200 г. Після пружного зіткнення напрям швидкості першої кулі утворює кут 30° із напрямом її початкової швидкості. З якими швидкостями рухаються кулі після зіткнення, якщо початкова швидкість першої кулі 5 м/c?

4. Невелике тіло зісковзує з вершини півсфери радіусом 30 см. На якій висоті тіло зірветься з поверхні півсфери й полетить униз? Тертя не враховувати.

Варіант 2

1. Кулька масою 200 г, прив’язана ниткою до підвісу, рухається зі сталою швидкістю, описуючи в горизонтальній площині коло. Визначте швидкість кульки та період її обертання по колу, якщо довжина нитки 1 м, а її кут із вертикаллю становить 60°.

2. Яким має бути мінімальний коефіцієнт тертя? min між кубом і горизонтальною площиною, щоб однорідний куб можна було перевернути через його ребро горизонтальною силою, прикладеною до верхньої грані? Яка мінімальна сила Fmin для цього буде потрібна? Маса куба m.

3. Куля масою 20 г, випущена зі стрілецької зброї під кутом а до горизонту, у верхній точці траєкторії має кінетичну енергію 88,2 Дж. Знайдіть кут?, якщо початкова швидкість кулі 600 м/c.

4. За рахунок якої енергії злітає вгору наповнена гелієм повітряна кулька, що вирвалася з рук?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Родина розових.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота за темою “Застосування законів динаміки, статика, закони збереження”