Контрольна робота за тему “Властивості рідини. Тверді тіла”

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ*

Урок № 19

Тема. Контрольна робота за тему “Властивості рідини. Тверді тіла”

Мета: перевірити рівень знань, умінь, навичок учнів.

Тип уроку: урок контролю рівня знань.

Контрольна робота на тему “Властивості рідини. Тверді тіла”

Початковий рівень

Варіант 1

1. Як змінилася вологість повітря, якщо різниця показань сухого й вологого термометрів психрометра збільшилася? Виберіть правильну відповідь.

А) Не змінилася;

Б) збільшилася;

В) зменшилася.

2. У посудину

з гарячою водою опущена капілярна трубка. Як зміниться рівень води в трубці під час охолоджування води? Виберіть правильну відповідь.

А) Залишиться незмінним;

Б) знижуватиметься;

В) підвищуватиметься.

3. Яка з наведених нижче формул виражає закон Гука? Виберіть правильну відповідь.

Контрольна робота за тему Властивості рідини. Тверді тіла

Варіант 2

1. У геометрично закритій посудині містяться вода й водяна пара. Як зміниться концентрація молекул водяної пари під час нагрівання посудини?

А) Збільшиться;

Б) зменшиться;

В) залишиться незмінною.

2. У двох капілярних трубках однакового радіуса містяться вода і спирт.

Одна з цих рідин піднялася на 1 см вище, ніж інша. Виберіть правильне твердження.

А) Вода піднялася вище, ніж спирт;

Б) спирт піднявся вище, ніж вода;

В) якщо радіус зменшити, різниця рівнів рідини зменшиться.

3. Яка стеля міцніша: плоска чи склепінчаста? Матеріал стелі в обох випадках однаковий. Виберіть правильну відповідь.

А) Плоска;

Б) склепінчаста;

В) обидві однакові.

Середній рівень

Варіант 1

1. Чому з мильної води можна видути бульбашку, а з чистої – не можна?

2. У засуху грунт, що залежався, висихає сильно, а зораний – слабко. Чому?

3. На яку висоту підніметься вода в капілярі діаметром 1 мкм?

Варіант 2

1. Якщо покласти шматок крейди на мокру губку, він намокне. Якщо ж суху губку покласти на мокру крейду, вона залишиться сухою. Чому?

2. Чому розплавлений жир плаває на поверхні води у вигляді кружків?

3. Вантаж масою 500 кг висить на тросі діаметром поперечного перерізу 28 мм. Визначте механічну напругу на тросі.

Достатній рівень

Варіант 1

1. За рахунок якої енергії піднімається вода в капілярі?

2. У якому випадку з крана падають більш важкі краплі: коли падає холодна чи гаряча вода?

3. У кімнаті об’ємом 50 м3 відносна вологість повітря 40 %. Якщо випарувати додатково 60 г води, то відносна вологість повітря буде 50 %. Визначте температуру повітря у кімнаті. Тиск насиченої пари при 20 °С дорівнює 17,5 мм рт. ст.

4. Якої найбільшої висоти можна викласти башту з цегли, границя міцності якої 6-106 Н/м2, а густина 1800 кг/м3, якщо взяти запас міцності 10?

Варіант 2

1. Як зміниться висота рівня води в капілярі, якщо за інших рівних умов дослід перенести на Місяць?

2. Яке повітря легше – сухе чи вологе – за одного й того самого тиску? Відповідь поясніть.

3. Для визначення коефіцієнта поверхневого натягу води в неї опустили дві скляні трубки з радіусами внутрішнього каналу 0,25 і 0,5 мм. Вода піднялася в одній трубці вище, ніж в іншій, на 30 мм. Обчисліть коефіцієнт поверхневого натягу води.

4. Увечері на березі озера за температури 18 °С відносна вологість повітря 75 %. За якого зниження температури до ранку можна чекати на появу туману?

Високий рівень

Варіант 1

1. Трубка, один кінець якої запаяний, заповнена водою й відкритим кінцем занурена в посудину з водою. Що відбуватиметься з водою в трубці, якщо воду в трубці й посудині нагрівати до кипіння?

2. Порівняйте поведінку молекул в ідеальному газі й у насиченій парі під час стискання.

3. Під час зниження температури повітря від 16 до 10 °С з кожного 1 м3 повітря виділилося 1,5 г води. Якою була відносна вологість повітря?

4. Яка кількість енергії виділяється під час злиття дрібних крапель води радіусом 2-10-3 мм в одну краплю радіусом 2 мм?

Варіант 2

1. Відомо, що коли воду підсолити, то температура її кипіння підвищиться. Як при цьому зміниться густина пари в бульбашках киплячої рідини?

2. Чому кипляча вода не піднімається за поршнем всмоктувального насоса у разі повільного підйому поршня?

3. Для підйому черпака з вугіллям масою 10 т використовується трос, звитий із 200 залізних дротів. Яким є діаметр кожного дроту, якщо запас міцності дорівнює 5? Межа міцності дроту 3,5-108 Па.

4. У капілярній трубці вода піднялася на висоту h. Знаючи атмосферний тиск р0, знайдіть тиск у воді на рівні h/2. (Висота відраховується від поверхні води в посудині.)


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Написання не з дієсловами вправи.
Ви зараз читаєте: Контрольна робота за тему “Властивості рідини. Тверді тіла”