Контрольне тестуванняФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

УРОК № 47

Тема. Контрольне тестування

Мета: перевірити знання і вміння учнів з розділу “Фонетика, орфоепія, графіка, орфографія”; розвивати логічне мислення, орфоепічну й пунктуаційну грамотність, пам’ять, увагу; виховувати старанність у навчанні.

Обладнання: тексти тестів.

ХІД УРОКУ

I. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

III. ПРОВЕДЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО ТЕСТУВАННЯ

І варіант

1. Укажіть групу слів, в яких правильно позначений перенос:

А)

каз-ка, їж-ак, трій-ок, ве-рба;

Б) є-нот, бе-різ-ка, шип-ши-на, клю-ють;

V в) близь-ко, по-льо-вий, їж-джу, зем-ля.

2. Укажіть групу слів, у якій всі не можна переносити з рядка на рядок:

А) коридор, звіт, ганок, стіл;

V б) орел, глей, ящик, етюд;

В) димар, паркан, квіточка, ялинка.

3. Укажіть групу слів, у яких правильно розставлений наголос:

V а) горошина, рукопис, ненавидіти, спина;

Б) подруга, вимова, в’язкий, предмет;

В) сантиметр, дочка, приязнь, кілометр.

4. Укажіть групу слів, у кожному з яких пишеться апостроф:

А) солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..ра;

V б) пір..я, без..ядерний, пом..якшити, прив..ялений;

В)

роз..ятрений, м..ятний, п..єдестал, медв..яний.

5. Позначте рядок, у якому в усіх словах подвоєння відбувається внаслідок подовження:

А) лимон..ий, сон..ий, лис..я, суд..я;

Б) роз..броїти, без..убий, під..ати, стат..я;

V в) роздоріж..я, сіл..ю, л..єш, облич..я.

6. Позначте рядок, у якому в усіх словах подвоєння відбувається внаслідок збігу однакових звуків:

А) стін..ий, страшен..ий, тін..ю, навчан..я;

Б) відроджен..я, протизакон..ий, сторіч..я, стверджен..я;

V в) пісен..ий, від..зеркалити, міськ..ом, прикордон..ий.

7. Укажіть групу слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться и:

V а) д..р..гент, х..жак, од..ниця, д..вак;

Б) л..сток, р..бро, з..мувати, ш..рокий;

В) дер..вце, д..мар, пш..но, м..нати.

8. Укажіть групу слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е:

А) м..телик, в..дмідь, л..вада, тр..вога;

Б) п..нал, ст..пи, ц..буля, м..даль;

V в) л..генда, в..сло, т..мніти, м..жа.

9. Укажіть групу слів з ненаголошеними е або и, які не перевіряються наголосом:

V а) легенда, тривожний, лимон, мелодія;

Б) кленовий, великий, кишеня, весело;

В) блискучий, верба, низький, посивілий.

10. Оберіть групу слів, у яких спрощення у вимові приголосних позначається на письмі:

А) зап’яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник;

Б) заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий;

V в) безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но.

11. Позначте рядок, у якому в усіх словах у вимові спостерігається уподібнення приголосних звуків:

А) доріжка, бризки, блюдце, річка;

Б) дьогтю, гілка, прудкий, стрічка;

V в) піднігтьовий, зцідити, боротьба, співачці.

12. Укажіть групу слів, у яких ненаголошені е, и перевіряються наголосом:

А) с..рпантин, сер..да, з..мовий, м..тець;

V б) Дм..тро, п..ро, в..ликий, в..селий;

В) пш..ниця, ап..льсин, ш..птати, кр..ниця;

ІІ варіант

1. Виписати слова, в яких подвоєння відбувається внаслідок подовження приголосних:

Навман..я, ріл..я, туман..ий, стат..я, ден..ий, л..є, щоден..ик, гіл..я, спросон..я, ніч..ю.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Навести власний приклад чотирьох слів, у яких подвоєння відбувається внаслідок подовження приголосних.

2. Записати слова, показавши рисочкою можливий перенос:

Ходжу, подзвонити, розрісся, третього, страшенний, майонез, оббризкати.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Навести власний приклад чотирьох слів, які не можна переносити.

3. Виписати слова, в яких можливий подвійний наголос:

Гаряче, дарунок, мабуть, запитання, загадка, договір, назавжди, апостроф, заробіток, деревце.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

З трьома словами скласти речення.

4. Виписати слова, в яких ненаголошені голосні не перевіряються наголосом:

Л..генький, бл..скавиця, тр..вога, к..рівник, ст..повий, л..генда, м..дичний, к..шеня, с..вина, л..мон.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Навести власний приклад чотирьох слів з такою орфограмою. Скласти з ними словосполучення.

5. Вставити, де потрібно, пропущені літери:

Заздріс..ний, корис..ний, гіган..ський, ненавис..ний, зап’яс..ний, чес..ний, студен..ський, балас..ний, доблес..ний.

Навести власний приклад зі слів-винятків із цього правила.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Позначити над словами цифри 1), 2):

1) апостроф ставиться;

2) апостроф не ставиться

Цв..ях, Лук..ян, дзв..якнути, в..яз, п..юпітр, м..ята, об..єднати, без..язикий, р..юмсати, пір..їна, мавп..ячий.

Навести власний приклад чотирьох слів, у двох з яких апостроф ставиться, а у двох – не ставиться.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити § 38 підручника.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Осінь ознаки.
Ви зараз читаєте: Контрольне тестування