Контрольно-навчальні завдання – Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 3

БІОГЕОЦЕНОТИЧНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕ ЛЮДИНИ В НЬОМУ

3.2. Біологічні основи паразитизму і паразитарних інвазій у людини

Контрольно-навчальні завдання

1. Паразитизм – форма співжиття організмів різних видів, коли:

А) один організм використовує інший як місце проживання і джерело живлення і завдає хазяїну певної шкоди;

Б) один партнер використовує іншого тільки як житло;

В) один партнер використовує організм іншого як житло і джерело живлення, але не завдає шкоди хазяїну;

Г)

взаємно корисна форма співжиття організмів різних видів;

Д) один партнер використовує іншого тільки як джерело живлення.

2. Який хазяїн зветься основним або дефінітивним?

А) в якому паразит існує у личинковій стадії і розвивається безстатевим шляхом;

8) який використовується паразитом як джерело живлення і місце мешкання;

В) в якому паразит зберігає життєздатність, збільшує свою чисельність, але перехід до наступної стадії розвитку не відбувається;

Г) в якому паразит існує у статевозрілій формі;

Д) в якому паразит існує у статевозрілій формі і розмножується статевим шляхом.

3. Хто

такі біогельмінти?

А) ті, які локалізуються у внутрішніх органах, тканинах, клітинах хазяїна;

Б) ті, які живуть у людини;

В) ті, що проходять життєві цикли зі зміною хазяїна;

Г) ті, що живуть у грунті;

Д) ті, що розвиваються без проміжного хазяїна.

4. Які захворювання називаються факультативно-трансмісійними?

А) інфекційні та інвазійні захворювання, збудники яких передаються через кровосисних переносників;

Б) передаються від одного хазяїна до іншого тільки через переносника;

В) передаються як через переносника, так і іншими шляхами;

Г) ті, що поширюються без переносників;

Д) передача збудників захворювання здійснюється харчовим і контактним шляхами.

5. Які захворювання називаються природно-осередковими?

А) збудники захворювань циркулюють серед диких тварин на певній території без участі людини;

Б) збудники захворювань людини циркулюють серед диких тварин;

В) захворювання, збудники яких поширені в певній місцевості;

Г) захворювання, яке викликається одночаснорізними збудниками;

Д) збудники захворювань людини циркулюють тільки серед людей.

6. Як називається властивість паразита шкідливо впливати на хазяїна і викликати його захворювання?

А) паразитизм;

Б) патогенність;

В) інвазивність;

Г) муталізм;

Д) хижацтво.

7. Якими пристосуваннями супроводжувався перехід до паразитичного способу життя?

А) появою кровоносної системи;

Б) збільшенням місткості травної системи за рахунок сліпих виростів кишкової трубки;

В) розвитком видільної системи;

Г) наявністю органів дихання;

Д) підвищенням рухливості.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.