Кoрінь n-го степеня та його властивості


Математика – Алгебра

Степенева функція

Кoрінь n-го степеня та його властивості

Коренем N-го степеня з числаА називається таке число, n-й степінь якого дорівнює аКoрінь n го степеня та його властивості. Якщо n – число непарне, то існує – і до того ж тільки один – корінь n-го степеня з довільного числа а. Цей корінь – число того ж знака, що число а, і дорівнює 0, якщо Кoрінь n го степеня та його властивості.
Позначення: Кoрінь n го степеня та його властивості, де n – показник кореня, a – підкореневий вираз.
Нехай n – парне число. Якщо Кoрінь n го степеня та його властивості

class=""/>, то існує два протилежних числа, які є коренями n-го степеня з а.
Позначення: Кoрінь n го степеня та його властивості – додатний корінь n-го степеня з а, Кoрінь n го степеня та його властивості – протилежне йому число (n – парне).
Вираз Кoрінь n го степеня та його властивості, якщо n – парне, має зміст для Кoрінь n го степеня та його властивості. Якщо n – непарне, то вираз Кoрінь n го степеня та його властивості має зміст при будь-якому а. Кoрінь n го степеня та його властивості для всіх значень а, для яких Кoрінь n го степеня та його властивості має зміст.
Арифметичним коренем N-го степеня з невід’ємного числа називається невід’ємне число, n-й степінь якого дорівнює
а.
Для коренів непарного степеня Кoрінь n го степеня та його властивості.
Для коренів парного степеня Кoрінь n го степеня та його властивості для будь-якого значення х.
Для будь-якого натурального n, цілого k і невід’ємних чисел a і b справджується:
Кoрінь n го степеня та його властивості.
Кoрінь n го степеня та його властивості.
Кoрінь n го степеня та його властивостіКoрінь n го степеня та його властивості.
Кoрінь n го степеня та його властивостіКoрінь n го степеня та його властивості.
Кoрінь n го степеня та його властивості (якщо Кoрінь n го степеня та його властивості, a ≠ 0).
Кoрінь n го степеня та його властивості, якщо Кoрінь n го степеня та його властивості.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Алкени гомологічний ряд.
Ви зараз читаєте: Кoрінь n-го степеня та його властивості