КОСТЕНКО Наталія ВікторівнаСоціологія короткий енциклопедичний словник

КОСТЕНКО Наталія Вікторівна (12.03.1952, м. Дзержинськ, Білорусь) – укр. соціолог, д-р соціол. наук, спеціаліст у галузі соціології культури і масових комунікацій. Закінчила істор. ф-т Білоруського ун-ту (м. Мінськ). Після закінчення аспірантури в Ін-ті філос. АН УРСР у 1984 р. захистила канд., а у 1994 р. – докт. дис. В Ін-ті соціології HAH України працює з 1991 р. у відділі соціології культури і масових комунікацій. Викладає на ф-ті соціології і психології Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. З 1993 р. – дійсний член Міжнар. асоціації дослідників масової комунікації (AMCR). Розробляє теорет. аспекти вивчення мак – рокомунікативних процесів у сучасних суспільствах (нею запропонована соціол. концепція взаємодії цінностей і символів у змісті масової комунікації), методологію і техніку якісних і формалізованих (контент-аналіз) засобів аналізу текстів преси і телебачення. Автор і співавтор наук, моногр.

– Тв.: “Цінності і символи в масовій комунікації” (1993), “Цінності професійної діяльності (досвід соціологічного дослідження кіно)” (1986), “Масова інформація і громадська думка молоді” (1990), “Громадська думка і влада: механізми взаємодії” (1993).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)


При відніманні степені.
Ви зараз читаєте: КОСТЕНКО Наталія Вікторівна