Ковалентний полярний і неполярний зв’язок, іонний зв’язок. Електронні формули молекул речовин


Тема 4

ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК 58

Тема. Ковалентний полярний і неполярний зв’язок, іонний зв’язок. Електронні формули молекул речовин

Цілі уроку: закріпити знання про види хімічного зв’язку; розвивати навички написання електронних формул речовин, уміння визначати вид хімічних зв’язків у молекулах за будовою атомів, що утворюють цю молекулу.

Тип уроку: засвоєння знань, умінь і навичок.

Форми роботи: самостійна робота, групова робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.

І. Менделєєва, таблиця електронегативностей.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

1. Які види хімічного зв’язку ви знаєте?

2. Напишіть електронні та структурні формули молекул (три учні біля дошки): РН3, Н2O, O2.

Назвіть вид хімічного зв’язку й електрони, що беруть участь в утворенні зв’язку в цих молекулах.

3. Чому молекулу води називають диполем?

4. Чому в молекулах простих речовин ділянка електронної густини після перекривання орбіталей розташовується симетрично відносно ядер атомів?

5. Поясніть, з погляду будови атома, чому молекули

інертних елементів складаються з окремих атомів.

6. Порівняйте, в якій із двох пар елементів, з погляду теорії будови атома, спостерігається тенденція до утворення іонного зв’язку:

А) С і S;

Б) Na і F.

III. Засвоєння знань, умінь і навичок

Групи одержують перехресні завдання з метою взаємоперевірки.

Завдання 1

Група 1

Атом елемента має на чотири електрони менше, ніж іон Магнію. Назвіть цей елемент, складіть електронну формулу атома.

Група 2

Атом елемента має на чотири електрони більше, ніж іон Натрію. Назвіть цей елемент, складіть електронну формулу атома.

Група 3

Атом елемента має на два електрони більше, ніж іон Літію. Назвіть цей елемент, складіть електронну формулу атома.

Група 4

Атом елемента має на три електрони менше, ніж іон Калію. Назвіть цей елемент, складіть електронну формулу атома.

Завдання 2

Складіть схему утворення хімічного зв’язку цього елемента:

А) з Оксигеном;

Б) з Гідрогеном.

Опишіть на підставі будови атома, якими електронами утворений хімічний зв’язок у сполуках з Гідрогеном.

Завдання 3

Обчисліть масову частку Оксигену в отриманих сполуках.

Завдання 4

Обчисліть об’єм водню (за н. у.), що прореагує без залишку з простою речовиною, утвореною цим хімічним елементом масою 20 г.

Завдання 5 (фронтальна робота)

На дошці записані чотири оксиди й чотири сполуки з Гідрогеном, складені групами.

1) Розташуйте оксиди в порядку зростання полярності зв’язку Е – О.

2) Розташуйте сполуки з Гідрогеном у порядку зменшення полярності зв’язку Е – Н.

IV. Підбиття підсумків уроку

У результаті групової роботи вчитель узагальнює знання про хімічний зв’язок, підкреслює зв’язок між хімічним зв’язком і будовою атома, показує відмінності в хімічних і фізичних властивостях речовин, утворених різними видами хімічного зв’язку.

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника і виконати завдання до нього.

Творче завдання. Опишіть фізичні й хімічні властивості однієї-двох речовин з різними видами хімічного зв’язку.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Морфологічний розбір прикметника.
Ви зараз читаєте: Ковалентний полярний і неполярний зв’язок, іонний зв’язок. Електронні формули молекул речовин