КратологіяПолітологічний словник

Кратологія – наука про владу. Як одна з найважливіших соціальних і політичних наук К. є вченням про владу, насамперед політичну, її численні та різноманітні види, сфери та вияви. Предметом К. є феномен влади в усьому її розмаїтті. К. вивчає об’єктивні закономірності владної діяльності, досліджує основні чинники її походження, функціонування та розвитку, типи, види та специфіку влади, її суб’єкти та об’єкти, джерела і носії, цілі, функції, системи, структури, механізми, норми і принципи, а також сутність і особливості

поділу влади, її взаємодію з іншими сферами життя.

К. є цілісною системою знань, яка охоплює загальну кратологію, історію влади, філософію влади, теоретичну, практичну, прикладну та порівняльну кратології, соціологію влади, логіку влади, педагогіку і технологію влади, етику влади, спеціальні кратології та багато інших галузей знання.

Основні функції К – пізнавальна (гносеологічна), когнітивна, інформаційна, регулятивна, прогностична, виховна та ін.

Найближчими до К. науками та галузями знань є право (насамперед державне), правознавство, політологія.

Халипов В. Ф. Власть. Основы кратологий.

– М., 1995; Халипов В. Ф. Кратология как система наук о власти. – М., 1999; Халипов В. Ф., Халипова Е. В. Власть. Политика. Государственная служба: Словарь. – М., 1996; Философия власти / Гаджиев К. С., Ильин В. В., Панарин А. С., Рябов А. В. – М., 1993; Философия политики. – М., 1993.

І. Кресіна


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Розвиток поглядів на природу світла.
Ви зараз читаєте: Кратологія