Кримінально-процесуальне право

Кримінально-процесуальне право – самостійна галузь правової системи України, сукупність норм, які регулюють діяльність органів попереднього розслідування, прокуратури і суду щодо розкриття злочинів, викриття і покарання винних, а також права й обов’язки громадян, які залучаються до сфери кримінального процесу. Ці норми встановлені Українською державою з метою забезпечення охорони прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, а також швидкого і повного розкриття злочинів, викриття

винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто скоїв злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний. К.-п. п. України – кодифіковане. Конституція України є юридичною базою для кримінально-процесуального законодавства. Вона закріплює принципи кримінального процесу (законність, здійснення правосуддя у кримінальних справах тільки судом, гласність судового розгляду та ін.). Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК) містить розгорнуту систему норм К.-п. н. і докладно регламент порядок провадження у кримінальних справах. Джерг лами К.-п. п., крім КПК, є також Закони про судоустрій, прокуратуру та адвокатуру, інші закони.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Сполучники сурядності і підрядності.
Ви зараз читаєте: Кримінально-процесуальне право