Критерії та орієнтири соціальної політики держави

Державне управління

Критерії та орієнтири соціальної політики держави. Відображуються в загальноприйнятих у світовій практиці показниках соціального розвитку: індекс людського розвитку, рівень освіти, середня тривалість життя, співвідношення народжуваності і смертності, природний приріст населення, калорійність харчування, рівень бідності, безробіття, структура споживання, державні витрати у напрямах соціальної сфери тощо. Вони використовуються державою як параметри соціальної політики. За їх допомоги здійснюється оцінка рівня життя, визначаються мінімальні розміри заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат і допомоги. Вони слугують критерієм малозабезнеченості та адресної підтримки найбільш уразливих груп населення.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...WordPress › Error

There has been a critical error on your website.

Learn more about debugging in WordPress.