Критерії ефективності банківської діяльностіКритерії ефективності банківської діяльності – комплекс найважливіших показників, за допомогою яких визначається ефективність виконуваних банком функцій та операцій. До таких показників належать: 1) стратегія банку (наявність обгрунтованих планів зростання, розробка нових продуктів і послуг, канали продажу, витрати на інформаційні технології, ступінь диверсифікації та ін.); 2) фінансовий стан (достатність капіталу та управління ним, ефективність інвестицій, зростання депозитів та ін.); 3) персонал і репутація банку (якість управління, якість стимулів персоналу до праці та ступінь його задоволення, стабільність репутації тощо); 4) управління ризиком (управління активами і пасивами, якість активів, технології управління ризиком, своєчасне виявлення ризиків та ін.); 5) клієнти та ризики (зростання чисельності клієнтів, частка ринку банківських послуг, стабільність клієнтури); 6) ефективність (чистий прибуток, додатковий прибуток, показник неповернення кредитів, рентабельність зваженого за ризиком капіталу; відношення витрат до чистого прибутку та ін.).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Спосіб розмноження гідри прісноводної.
Ви зараз читаєте: Критерії ефективності банківської діяльності