Крива Лаффера


Крива Лаффера – крива, яка графічно відображає залежність обсягу податкових надходжень у державний бюджет від середнього рівня податкових ставок і показує оптимальну ставку оподаткування, за якої податкові надходження сягають максимуму. Згідно з К. Л. більше значення податкової ставки за певного максимального рівня А забезпечувало більші надходження податків у бюджет. Однак подальше збільшення податкової ставки до гранично допустимих меж (50%) через певний час призведе до різкого зниження прибутків, а отже, стимулів виробництва, скорочення

бази оподаткування; податкових надходжень, що, своєю чергою, загальмує економічне зростання. Так, за ставки податку, більшої від А, зниження податків спричинить зростання податкових надходжень. Якщо ставка податку становить 100%, податкові надходження скорочуються до нуля, оскільки відсоткова ставка податку має характер конфіскації й виробництво зупиняється або перетворюється у тіньове. К. Л. названа іменем американського економіста А. Лаффера. Названий його іменем “ефект Лаффера” означає, що зменшення податків до певного оптимального рівня тимчасово призведе до скорочення податкових надходжень у бюджет, а у довготерміновому періоді – до їх зростання. Проте практика не завжди підтверджує висновки Лаффера (див. Концепція “економіки пропозиції”).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Характеристика дерева ясен широколистих лісів євразії.
Ви зараз читаєте: Крива Лаффера